[product_page id="119"]

13 pensja a zwolnienie lekarskie

13 pensja a zwolnienie lekarskie

13 pensja, potocznie nazywana „trzynastką”, należy do przywilejów pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej. Dotyczy więc wojskowych, strażaków, urzędników, policjantów, nauczycieli lub pracowników państwowych placówek medycznych czy ośrodków publicznych (typu domy dziecka lub spokojnej starości). 13 pensja to dodatkowe wynagrodzenie za efektywną pracę, przyznawane co roku do końca marca.

Tak jak każda kwestia życia zawodowego, 13 pensja budzi pewne pytania w sprawie zwolnienia lekarskiego – prawa pracownika płacącego składki na ubezpieczenie chorobowe. Czy okres przebywania na L4 wlicza się do „trzynastki”? Jakie są zasady wypłacania 13 pensji? Na te oraz inne pytania dotyczące kwestii 13 pensji a zwolnienia lekarskiego odpowiemy w dalszej części artykułu!

13 pensja a zwolnienie lekarskie. Czy okres przebywania na L4 wlicza się do „trzynastki”?

Często pojawiającym się pytaniem jest to, czy do 13 pensji wlicza się okres absencji a pracy. Otóż, do „trzynastki” rzeczywiście zaliczają się nieprzepracowane dni, ale tylko usprawiedliwione. Oznacza to, że do okresu pracy uprawniającego do 13 pensji wliczą się np. dni wolne z powodu konieczności stawienia się w sądzie, z powodu ślubu pracownika czy narodzin dziecka czy też dni wolne z tytułu wychowania dziecka do lat 14.

Natomiast L4, podczas którego nieobecność pracownika jest w rzeczywistości usprawiedliwiona, nie wliczą się do okresu uprawniającego do 13 pensji. Jest to spowodowane tym, że w tym czasie pracownik pobiera pieniądze w postaci świadczeń, np. zasiłku chorobowego. Choć więc nieobecność pracownika jest usprawiedliwiona, otrzymywał w tym czasie pieniądze. W problemie dotyczącym 13 pensji a zwolnienia lekarskiego należy więc podkreślić, że okres przebywania na L4 nie będzie się wliczał do „trzynastki”.

Kiedy pracownik nie dostanie 13 pensji?

Jak zostało już powiedziane, do 13 pensji uprawniona jest tylko konkretna grupa pracowników. Aby jednak otrzymać to dodatkowe wynagrodzenie, należy spełnić kilka warunków. „Trzynastki” nie dostanie osoba zatrudniona na umowie cywilnoprawnej, np. na umowie zleceniu. Dodatkowe wynagrodzenie nie przysługuje także pracownikowi, który w danym roku był nieobecny w pracy przez więcej niż 2 dni oraz nieobecności tej nie usprawiedliwił. Dodatkowo, aby otrzymać 13 pensję należy przepracować w danym roku co najmniej 6 miesięcy.

Ostatni warunek powinien być brany pod uwagę przede wszystkim w kontekście zwolnienia lekarskiego. Zdarza się bowiem, że stan zdrowia nieubłaganie przeciąga okres tymczasowej niezdolności do wykonywania obowiązków zawodowych. Jeżeli pracownik pragnie otrzymać 13 pensję, musi pilnować, by przepracować w danym roku co najmniej 6 miesięcy, przy czym istotny jest okres przebywania na zwolnieniu lekarskim.

Jak długo można przebywać na zwolnieniu lekarskim?

Okres przebywania na zwolnieniu lekarskim jest ściśle ustalony. Z początku każdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę – świadczenie to wynosi 80% podstawy wymiaru i przyznawane jest albo przez pierwsze 33 dni (pracownikom poniżej 50 roku życia), albo 2 tygodnie (w przypadku osób powyżej tego wieku). Dni przypadające na ten okres sumują się, a kiedy zostaną wyczerpane, rozpoczyna się okres zasiłkowy.

Okres zasiłkowy w większości przypadków może wynosić maksymalnie 182 dni (wyjątek stanowią ciężarne i osoby chore na gruźlicę, którzy mają prawo do 270 dni okresu zasiłkowego). Limitu tego nie można przekroczyć. Nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się dopiero po 60 dniach przerwy między jednym zwolnieniem lekarskim a drugim. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, dni spędzone na L4 będą się sumować, aż nie osiągną limitu.

Istnieje także świadczenie rehabilitacyjne (trwające 12 miesięcy), które może zostać przyznane po wyczerpaniu okresu zasiłkowego, lecz przy dobrym rokowaniu pacjenta, które w ostateczności ma pozwolić mu wrócić do pracy. 

L4 bez wychodzenia z domu – jak uzyskać zwolnienie lekarskie w formie zdalnej?

Aby uzyskać zwolnienie lekarskie nie trzeba wychodzić z domu! Możliwość pozyskania L4 w formie zdalnej – przez telefon lub internet – jest szczególnie wygodna dla pracowników, którzy ze względu na słaby stan zdrowia powinni pozostać w łóżku.

Podczas e-wizyty lub teleporady lekarz przeprowadzi z pacjentem wywiad medyczny, by na podstawie zgłaszanych objawów i ogólnego samopoczucia pracownika ustalić, czy powinno zostać wypisane zwolnienie lekarskie oraz na jak długi okres. Zdalna forma kontaktu z lekarzem umożliwia pozyskanie L4 ku komfortowi pracowników, którym taka możliwość pozwala zaoszczędzić zarówno siły, jak i czas.

13 a zwolnienie lekarskie. Konsekwencje nadużywania L4

Zostało już więc powiedziane, że dni spędzone na zwolnieniu lekarskim nie wliczają się do okresu niezbędnego do uzyskania 13 pensji. Pracownicy nie powinni więc brać niepotrzebnych zwolnień lekarskich po to, by „przepracować” ten okres niskim kosztem. Jest to nie tylko nieefektywne, ale także nielegalne. Za bezpodstawnie wydane zwolnienie lekarskie konsekwencje ponosi zarówno lekarz, który wypisał L4, jak i pracownik.

Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim powinien także pamiętać, że w tym okresie nie ma prawa wykonywać obowiązków zawodowych pod groźbą odebrania świadczeń. Nie może więc kontynuować pracy pomimo przebywania na L4 z nadzieją, że okres ten jednak będzie się liczył do niezbędnego czasu, jaki trzeba przepracować dla uzyskania 13 pensji.

Zwolnienie lekarskie możesz uzyskać na naszej stronie internetowej!

Zobacz również