[product_page id="119"]

L4 na działalność

L4 na działalność

Mówi się, że wypadki chodzą po ludziach, a choroba nie wybiera. Czasami ze względu na swój stan zdrowia jesteśmy zmuszeni do chwilowej rezygnacji z  pracy i udania się na zwolnienie lekarskie. Jeśli chodzi o  pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, sytuacja wydaje się stosunkowo prosta. Jednak co w przypadku osób, które prowadzą własne przedsiębiorstwo? Czy im także przysługuje urlop chorobowy? Jak sytuacja wygląda, gdy rozchorujesz się, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą? Czy możliwe jest otrzymanie L4 na działalność? Przeczytaj artykuł i przekonaj się.

L4 na działalność – zwolnienia nie tylko przy umowie o pracę

Osoby, które świadczą pracę w związku z zatrudnieniem opartym o umowę o pracę, mają automatycznie odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. To uprawnia je do korzystania ze zwolnień lekarskich nawet do 182 dni w ciągu roku. W tym czasie nie pozostają one jednak bez środków do życia – przysługują im odpowiednie świadczenia z tego tytułu – wynagrodzenie i zasiłek. 

Jak prezentuje się sytuacja, gdy osobą czasowo niezdolną do pracy staje się przedsiębiorca prowadzący własną działalność? W tym przypadku sprawy wyglądają nieco inaczej. Oczywiście, przedsiębiorcom również przysługuje prawo do otrzymania zwolnienia lekarskiego, tak jak wszystkim innym pracownikom, jednak na nieco innych zasadach. Sprawdź, co musisz zrobić, aby otrzymać L4 na działalność.

Zwolnienie lekarskie – warunki dla przedsiębiorców 

Aby mieć możliwość korzystania z pomocy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podczas niezdolności do pracy, należy spełniać kilka wymogów. Przede wszystkim to, czy przedsiębiorcy będą mieli prawo do pobierania świadczeń chorobowych, zależy przede wszystkim od tego, czy zdecydowali się na odprowadzanie składek na ubezpieczenia chorobowe, które w ich przypadku są dobrowolne. Warunek ten jest podstawą do ubiegania się o zasiłek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie jest on jednak jedyny. Aby móc starać się o  uzyskanie świadczeń chorobowych jako przedsiębiorca, musisz:

  • Zadeklarować opłacanie składek na ubezpieczenie chorobowe. Ich wysokość nie może być inna niż wysokość podstawy składek ubezpieczenia społecznego. Wynosi ona 2,45% podstawy wymiaru. 
  • Opłacać składki terminowo i w określonej kwocie. Niedopilnowanie terminu oraz wpłacenie niepełnej składki chociażby przez niedopatrzenie lub pomyłkę, skutkuje automatyczną utratą prawa do uzyskania zasiłku chorobowego przez kolejne 3 miesiące. Składki powinieneś/aś opłacać do 10. każdego miesiąca (lub 15., jeśli opłacasz je nie tylko za siebie). Jest to bardzo ważny aspekt, którego należy bezwzględnie pilnować.
  • Upewnić się, że minął już tzw. okres wyczekiwania, czyli czas 90 dni, podczas których nieprzerwanie opłacałeś/aś ubezpieczenie. Z tego wynika, że nie możesz ubiegać się o zasiłek już po opłaceniu pierwszej składki. 
  • Dostarczyć do ZUS-u odpowiednie dokumenty. W przypadku zwolnienia lekarskiego nie musisz się niczym martwić – lekarz wystawi elektroniczny dokument, który automatycznie zostanie przekazany do Zakładu. Jednak jako przedsiębiorca musisz także dołączyć poprawnie uzupełniony wniosek (jego kod to Z-3b). Masz na to 7 dni od wystawienia zwolnienia. 

Zasiłek dla przedsiębiorcy – jak wysoki może być?

To zależy od wysokości podstawy, z której obliczana jest kwota zasiłku. Stanowi ona zazwyczaj 80% podstawy. Zdarza się także, że przedsiębiorca może otrzymać 70% podstawy, jeżeli okres zwolnienia spędza w szpitalu. Ciężarna przedsiębiorczyni może natomiast uzyskać świadczenie w wysokości 100% podstawy. Warto wiedzieć, że od kwoty przyznanego zasiłku odliczane jest jej 18% na rzecz podatku dochodowego. ZUS ma 30 dni na wypłatę zasiłku (liczone od momentu dostarczenia wymaganych dokumentów). Jeżeli zaś spóźnia się z  wypłatą świadczenia, masz prawo ubiegać się o ustawowe odsetki. Pamiętaj, że za okres, w którym przebywasz na L4 na działalność nie musisz opłacać składek na ubezpieczenie społeczne. Aby uzyskać prawo do pomniejszonych składek z tego tytułu, musisz złożyć stosowną korektę deklaracji rozliczeniowych. 

Przedsiębiorca na L4 – co możesz robić, a czego nie?

Nie ulega wątpliwości, że przebywając na zwolnieniu lekarskim, nie wolno Ci podejmować żadnej pracy zarobkowej. Jednak co w przypadku, kiedy prowadzisz firmę i to do Ciebie należą czynności, które umożliwiają jej prawidłowe funkcjonowanie? Podobnie jak w większości przypadków, w tej sytuacji również występują wyjątki. Nie możesz wykonywać działań, które bezpośrednio przyczynią się do uzyskania dochodu. Nie wolno Ci np. wydawać dyspozycji pracownikom, spotykać się z klientami, podpisywać umów czy samodzielnie sprzedawać towaru lub wykonywać usług. Wszystkie te czynności mogą przyczynić się do utraty prawa do zasiłku. Zatem co możesz robić na L4 na działalność? Dozwolone jest wykonywanie wszelkich działań formalnoprawnych, które są niezbędne do prawidłowej i niezakłóconej pracy twojego przedsiębiorstwa. Możesz podpisywać faktury, listy płac i inne dokumenty finansowe przygotowane przez pracowników. Te czynności nie stanowią podstaw do zarzutu, że wykorzystujesz swoje L4 niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

Zwolnienie lekarskie możesz uzyskać na naszej stronie internetowej!

Zobacz również