[product_page id="119"]

Wypowiedzenie umowy o pracę a zwolnienie lekarskie od psychiatry

wypowiedzenie umowy o pracę a zwolnienie lekarskie od psychiatry

Są okoliczności, które uniemożliwiają pracodawcy skuteczne wypowiedzenie umowy o pracę, a zwolnienie lekarskie od psychiatry lub innego lekarza to jeden z takich przypadków. To nie znaczy, że pracownik na L4 jest nietykalny. Poznaj regulacje w prawie pracy!

Co do zasady zwolnienie lekarskie online powoduje, że pracodawca nie może zdecydować o wypowiedzeniu umowy o pracę. Mówi o tym artykuł 41. kodeksu pracy. Są jednak istotne wyjątki od tej zasady. Stwierdzone zaburzenia psychiczne nie sprawiają, że pacjent będzie traktowany w specjalny sposób. W trzech przypadkach pracodawca może wręczyć pracownikowi na chorobowym wypowiedzenie o pracę, a zwolnienie lekarskie od psychiatry temu nie zapobiegnie. Liczą się staż oraz czas trwania absencji. Pacjent może zachować prawo do zasiłku, jeśli spełnione zostaną dwa warunki.

Żadne zwolnienie lekarskie nie chroni w pełni przed wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracodawcę

Są pracownicy, którzy „uciekają” na L4 tuż po tym, jak otrzymają wypowiedzenie. Część osób nie chce pracować i woli podreperować swoje zdrowie, a przy okazji poszukać nowego miejsca pracy. Niektórzy pracownicy mylnie sądzą, że kolejne zaświadczenia o niezdolności do pracy z powodu dolegliwości psychicznych zapewnią im niekończące się świadczenia chorobowe (i przychody bez wysiłku). Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi na zwolnieniu lekarskim od psychiatry jest legalne. Może to mieć miejsce pod warunkiem zaistnienia określonych w prawie przesłanek.

Artykuł 53. Kodeksu pracy wskazuje, kiedy można rozstać się z pracownikiem bez okresu wypowiedzenia i bez winy pracownika z powodu długotrwałej absencji. Ważne e-zwolnienie online nie chroni przed utratą pracy, gdy:

  • przy stażu krótszym niż pół roku niedyspozycja trwa 3 miesiące lub dłużej;
  • czas niezdolności do pracy przekracza maksymalny okres zwolnienia lekarskiego plus 3 miesiące świadczenia rehabilitacyjnego – kiedy zatrudnienie trwało 6 miesięcy lub niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;
  • nastąpiła ponad miesięczna usprawiedliwiona nieobecność pracownika z przyczyn innych niż powyższe.

Wypowiedzenie umowy o pracę a zwolnienie lekarskie od psychiatry – pozostałe informacje

Maksymalny czas przebywania na L4 w przypadku dolegliwości natury psychicznej wynosi 182 dni w ciągu roku. Na początku 2022 roku zmieniły się też zasady naliczania tego limitu. Jeżeli pomiędzy końcem jednego zwolnienia lekarskiego a początkiem kolejnego L4 nie ma 60 dni przerwy, okresy absencji są sumowane. Nieważne, że pierwsze dotyczyło np. depresji, a drugie zupełnie innego schorzenia. W kwestii zależności między wypowiedzeniem umowy o pracę a zwolnieniem lekarskim od psychiatry ważna jest też data początkowa niedyspozycji. Większość specjalistów może wystawić L4 online maksymalnie na 3 dni wstecz. W przypadku zaburzeń psychicznych takie ograniczenie nie obowiązuje.

Trzeba też zwrócić uwagę na paragraf, który mówi o ponownym przyjęciu pracownika, z którym pracodawca rozwiązał umowę z powodu przedłużającej się absencji. Jeżeli dolegliwości zdrowotne ustąpią w ciągu pół roku od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn wymienionych wyżej, pracodawca powinien w miarę możliwości zatrudnić takiego pracownika ponownie. Ustanie przyczyny długiego L4 nie jest jednak równoznaczne z odzyskaniem posady.

Zasiłki chorobowe a ustanie stosunku pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę a zwolnienie lekarskie od psychiatry to także kwestia praw do pobierania świadczeń. Przez 33 dni lub do końca obowiązywania stosunku pracy przysługuje wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy, potem zasiłek chorobowy z ZUS-u. Pracownik może otrzymać świadczenie nawet, gdy pójdzie na L4 już po zakończeniu okresu wypowiedzenia – o ile spełnione zostaną oba warunki:

  • przyczyną zwolnienia lekarskiego była choroba ciągła (która trwała minimum 30 dni);
  • do zachorowania doszło maksymalnie 14 dni po ustaniu stosunku pracy (3 miesiące w przypadku chorób zakaźnych lub innych, których objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni.

Zwolnienie lekarskie od psychiatry a wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Bierzesz e-zwolnienie online przez internet, a w trakcie L4 zechcesz odejść z pracy? Możesz złożyć normalne wypowiedzenie umowy o pracę, a zwolnienie lekarskie od psychiatry nie będzie żadną przeszkodą. Musisz jedynie dochować wymogów formalnych – złożyć własnoręcznie podpisany dokument (najlepiej przesyłką z potwierdzeniem odbioru) lub skorzystać z certyfikowanego podpisu elektronicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *