[product_page id="119"]

Czy zwolnienie lekarskie przedłuża okres wypowiedzenia?

czy zwolnienie lekarskie przedłuża okres wypowiedzenia

Pracownicy i pracodawcy często mają wątpliwości, czy zwolnienie lekarskie przedłuża okres wypowiedzenia. Obie strony wykazują tu skłonności do pewnych nadużyć. A co na ten temat mówią przepisy? Sprawdź aktualny stan prawny w tym zakresie!

Wielu przedsiębiorców niejednokrotnie życzyłoby sobie, aby podwładni przepracowali cały okres wypowiedzenia po decyzji o zakończeniu współpracy. Uważają, że skoro pracownik bierze zwolnienie lekarskie przez internet, to wymówienie należałoby przedłużyć o czas absencji. Z kolei pacjenci liczą na świadczenia chorobowe i długotrwały dopływ pieniędzy bez wysiłku. Obie postawy są pozbawione podstaw prawnych (i karygodne). Odpowiedź na pytanie, czy zwolnienie lekarskie przedłuża okres wypowiedzenia, jest prosta – nie przedłuża. Nie ma tu wyjątków. Są jednak inne sytuacje związane z L4 i wypowiadaniem umów, które wymagają dokładniejszego wyjaśnienia.

Czy zwolnienie lekarskie przedłuża okres wypowiedzenia?

L4 nie sprawia, że okres wypowiedzenia się wydłuża. To, kto wręcza wypowiedzenie, nie ma najmniejszego znaczenia. Nieważne, czy to pracodawca przedwcześnie zakończy umowę, czy też pracownik postanowi się zwolnić i wkrótce po tym zachoruje. Najlepiej posłużyć się przykładem. Jeżeli okres wypowiedzenia wynosi miesiąc, a wypowiedzenie skutecznie wręczono/złożono 2 listopada, to stosunek pracy ustaje 1 stycznia – bez względu na to, czy e-zwolnienie online dla pracownika lekarz wystawił 3 listopada, 31 grudnia, czy 1 stycznia. Podwładny zachowuje wszystkie prawa z tytułu ubezpieczenia chorobowego, a pracodawca może kontrolować zasadność wystawienia zwolnienia lekarskiego oraz sposób jego wykorzystywania.

Jeżeli zakład pracy zatrudnia 20 lub większą liczbę pracowników, wówczas przez pierwsze 33 dni niedyspozycji lub do zakończenia stosunku pracy to pracodawca wypłaca świadczenie, czyli wynagrodzenie chorobowe. W przypadku mniejszych firm lub po 34. dniu niezdolności do pracy pacjent otrzymuje zasiłek chorobowy z ZUS-u. Jego wysokość zależy m.in. od rodzaju niedyspozycji i okoliczności jej powstania. Poniżej kilka przykładów:

  • 70% wynagrodzenia – pierwsze 14 dni pobytu w szpitalu;
  • 80% podstawy – standardowy wymiar dla większości pracowników i zawodów;
  • 100% pensji – ciąża, wypadek przy pracy lub w drodze do niej, choroba zawodowa, badania lekarskie dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo sam zabieg ich pobrania.

Zwolnienie lekarskie a urlop i zasiłek chorobowy po zakończeniu okresu wypowiedzenia

Wiesz już, czy zwolnienie przedłuża okres wypowiedzenia. To jednak nie koniec problematycznych kwestii związanych z pójściem na L4 online na wypowiedzeniu. Przykładowo płatne dni wolne od pracy. Wzięcie zwolnienia lekarskiego w żaden sposób nie wpływa na liczbę przysługujących dni urlopu. Jeżeli pracownik ma niewykorzystane dni wolne na wypoczynek, pracodawca musi wypłacić ekwiwalent urlopowy.

Jeżeli pracownik otrzymywał świadczenie chorobowe z zakładu pracy, a okres wypowiedzenia skończy się w trakcie przebywania pacjenta na zwolnieniu lekarskim, rolę płatnika po ustaniu ubezpieczenie przejmuje ZUS. Pracownikowi może przysługiwać zasiłek chorobowy również w sytuacji, gdy niezdolność do pracy pojawi się już po zakończeniu okresu wypowiedzenia. Aby tak się stało, muszą zostać spełnione 2 warunki jednocześnie:

  • choroba wystąpiła najpóźniej 2 tygodnie po ustaniu stosunku pracy lub w ciągu 3 miesięcy, jeżeli jej przyczyną była choroba zakaźna lub inna, której objawy pojawiają się po okresie dłuższym niż 14 dni;
  • absencja chorobowa trwała 30 dni bez przerwy.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi na zwolnieniu lekarskim

To jedna z podstawowych zasad Kodeksu pracy, jednak istnieją od niej wyjątki. Długotrwałe i pewne zwolnienie lekarskie może być powodem do wypowiedzenia umowy o pracę jeżeli:

  • pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, a L4 trwa ponad 3 miesiące;
  • pracownik był zatrudniony ponad pół roku lub zwolnienie lekarskie wystawiono z powodu wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej, a niezdolność do pracy trwa dłużej, niż dopuszczalny okres przybywania na L4 i pacjent od 3 miesięcy pobiera świadczenie rehabilitacyjne;
  • inna niż powyższe usprawiedliwiona nieobecność w pracy, która trwa powyżej miesiąca.

Kwestia tego, czy zwolnienie lekarskie przedłuża okres wypowiedzenia, należy do prostszych w polskim prawie. Nikt nie powinien mieć najmniejszych wątpliwości. Inne sprawy z tej samej dziedziny bywają dużo bardziej skomplikowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *