[product_page id="119"]

Umowa zlecenie a L4

Umowa zlecenie a L4

Umowa zlecenie należy do rodzaju umów cywilnoprawnych zawieranych w ramach pracy. Główną zaletą, dzięki której zyskuje na atrakcyjności szczególnie w oczach ludzi młodych, którzy dopiero nabywają doświadczenia zawodowego i nierzadko muszą wiązać pracę zarobkową z nauką, jest relatywna elastyczność i wygoda. Posiadając umowę zlecenia, można sprawniej wpasowywać czas pracy do swego harmonogramu, by zostawić sobie czas na spotkania ze znajomymi, naukę czy inne obowiązki.

Nie jest to jednak rozwiązanie idealne, ponieważ z tym rodzajem umowy wiąże się np. brak automatycznego możliwości wzięcia urlopu wypoczynkowego czy płatnego zwolnienia lekarskiego. To znaczy, pracownik może uzyskać do nich prawo, ale dopiero po poczynieniu pewnych kroków, nie tak jak ma to miejsce w przypadku umowy o pracę. Jak więc dokładnie przedstawia się kwestia umowy zlecenia a L4?

Umowa zlecenie a L4. Jak otrzymać prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego?

Aby otrzymać dostęp do płatnych zwolnień chorobowych, pracownik musi posiadać ubezpieczenie chorobowe. W przypadku umowy zlecenie będzie to ubezpieczenie dobrowolne. Nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenia nadaje prawo do ubezpieczeń: emerytalnego, zdrowotnego i rentalnego. Co do ubezpieczenia chorobowego, uprawniającego do przebywania na zwolnieniu lekarskim i otrzymywaniu zasiłku chorobowego, pracownik samodzielnie podejmuje decyzję. Jeśli postanowi płacić składki na ubezpieczenie chorobowe, musi zgłosić tę chęć do swojego zleceniodawcy, a ten zarejestruje go w systemie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ważną informacją jest, że pracownik na umowie zleceniu otrzymuje prawo do zasiłku chorobowego dopiero po co najmniej 90 dniach od rozpoczęcia opłacania składek. Od tej sytuacji istnieją pewne wyjątki. Na przykład, wymieniona karencja nie obowiązuje pracowników, którzy przez ostatnie 10 lat nieprzerwanie korzystali z ubezpieczenia chorobowego. Konieczność odczekania 90 dni nie dotyczy również osób, które w poprzedniej pracy posiadały ubezpieczenie chorobowe i między jednym ubezpieczeniem a drugim nie minęła przerwa dłuższa niż 30 dni.

Co przysługuje pracownikowi na umowie zleceniu z tytułu zwolnienia lekarskiego?

Dzięki prawie do zwolnienia lekarskiego pracownik otrzymuje możliwość tymczasowej przerwy od wykonywania obowiązków zawodowych, jeżeli stan jego zdrowia ulegnie pogorszeniu. Za czas nieobecności w pracy będzie też dostawał wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy, oba w wysokości 80% podstawy wymiaru obliczanej z jego średniego wynagrodzenia. Jeżeli pracownik na umowie zleceniu opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe, ma także prawo do zasiłku opiekuńczego i macierzyńskiego oraz do świadczenia rehabilitacyjnego. Wszystkie wymienione świadczenia gwarantują pracownikowi pomoc finansową w trudnych, wymagających przerwy od pracy sytuacjach.

Umowa zlecenie a L4 – świadczenia podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim

Jak zostało już wspomniane, jeżeli pracownik posiadający ubezpieczenie chorobowe pójdzie na zwolnienie lekarskie, będzie otrzymywać różne świadczenia w trakcie przerwy od pracy. Osobom poniżej 50 roku życia przez pierwsze 33 dni należy się wynagrodzenie chorobowe, zaś w przypadku pracowników powyżej lat 50 – świadczenie to przysługuje przez 2 tygodnie. Ważną informacją jest, że okres, podczas którego pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe – w wysokości 80% podstawy wymiaru – sumuje się bez względu na zaistniałe między zwolnieniami przerwy.

Po wykorzystaniu tego okresu pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, który można pobierać łącznie maksymalnie przez 182 dni w ciągu roku (lub 270 dni w przypadku ciąży albo gruźlicy). Natomiast jeżeli po przekroczeniu tego limitu pracownik nadal musi przebywać na zwolnieniu chorobowym i nie może jeszcze wrócić do pracy, może skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego, przyznawanego przez kolejne 12 miesięcy. Warunkiem jego przyznania jest dobre rokowanie dalszego leczenia, które ma doprowadzić do odzyskania sił przez pracownika i ostatecznego powrotu do wykonywania obowiązków zawodowych.

Czy warto korzystać z ubezpieczenia chorobowego na umowie zleceniu?

Wielu pracowników zatrudnionych na umowie zleceniu to osoby młode, dopiero wkraczające na rynek pracy. Ze względu na brak doświadczenia oraz swój wiek mogą przeceniać swoje zdrowie i zakładać, że najprawdopodobniej i tak nigdy nie będą musieli skorzystać z płatnego zwolnienia lekarskiego. Ponadto dobrowolne płacenie składek na ubezpieczenie chorobowe jawi się dla nich jako kolejny wydatek, na który nie chcą sobie pozwolić. Szczególnie jeżeli pracują w trybie zdalnym, przebywając w domu, mogą sądzić, że nie potrzebują przerw nawet w trakcie choroby.

Niemniej należy zwrócić uwagę na to, że pewne niedogodności związane ze zdrowiem spotykają ludzi znienacka. Wówczas nawet praca z domu może okazać się wyjątkowo trudna bądź niemożliwa. Warto też pamiętać, że prawo do świadczeń na zwolnieniu lekarskim przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na umowie zleceniu dopiero po 90 dniach od rozpoczęcia płacenia składek. Dlatego zaleca się, by podjąć decyzję o ubezpieczeniu chorobowym już zawczasu, a świadczenia z tytułu zwolnienia chorobowego mogą przynieść ogromną ulgę w ewentualnym okresie niezdolności do pracy.

Zwolnienie lekarskie możesz uzyskać na naszej stronie internetowej!

Zobacz również