[product_page id="119"]

Zwolnienie w pierwszym miesiącu pracy – czy można skorzystać?

zwolnienie lekarskie w pierwszym miesiącu pracy

Zwolnienie lekarskie jest usprawiedliwieniem nieobecności pracownika spowodowanej chorobą. Udzielane jest osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu. Czy można starać się o zwolnienie w pierwszym miesiącu pracy?

Pracownik, który dopiero rozpoczął pracę, ma prawo do skorzystania ze zwolnienia lekarskiego. Nie każdy jednak otrzyma wynagrodzenie chorobowe za okres przebywania na L4. Jego wypłata będzie możliwa, gdy upłynie okres wyczekiwania trwający 30 dni. W praktyce oznacza to, że świadczenie uzyska osoba, która przepracowała już 30 dni. Trzeba jednak pamiętać, że do okresu wyczekiwania mogą zostać wliczone poprzednie okresy ubezpieczenia. W niektórych przypadkach zwolnienie w pierwszym miesiącu pracy będzie płatne.

Zwolnienie w pierwszym miesiącu pracy a wypłata świadczenia

Każde L4 – zarówno to wystawione przez lekarza w przychodni, jak i e-zwolnienie online – jest traktowane w taki sam sposób. Wystawiane zostaje w przypadku stwierdzenia przez specjalistę czasowej niezdolności do pracy. Czas trwania zwolnienia zależy od rodzaju choroby, a wymiar L4 zawsze ustalany jest przez lekarza. Mogą się o nie starać także osoby rozpoczynające pracę. Kwestią wymagającą wyjaśnienia jest jednak wypłata świadczenia przysługującego za czas zwolnienia.

Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy przysługują pracownikowi po upłynięciu tzw. okresu wyczekiwania, który w przypadku umowy o pracę trwa 30 dni. Musi zatem upłynąć 30 dni, aby chory mógł otrzymać świadczenie. Ważną informacją jest fakt, że do wspomnianego okresu wlicza się również okresy składkowe z poprzedniego miejsca pracy. W jakich sytuacjach jest to możliwe?

  • jeżeli przerwa pomiędzy okresami składkowymi nie przekroczyła 30 dni;
  • jeśli przerwa w opłacaniu składek była spowodowana urlopem wychowawczym lub bezpłatnym;
  • jeżeli przyczyną przerwy w ubezpieczeniu było odbywanie czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Zwolnienie lekarskie w pierwszym miesiącu pracy – ważne wyjątki

Świadczenie przysługuje już od pierwszego dnia pracy osobom, które otrzymały L4 lub L4 online, a jednocześnie są:

  • absolwentami szkoły, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym w ciągu 90 dni po ukończeniu szkoły;
  • poszkodowanymi na skutek wypadku w drodze do lub z pracy;
  • posłami lub senatorami i przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od zakończenia kadencji;
  • funkcjonariuszami Służby Celnej, którzy zostali pracownikami Krajowej Administracji Skarbowej;
  • osobami podlegającymi obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu i posiadającymi przynajmniej 10-letni okres tegoż ubezpieczenia.

Zwolnienie lekarskie w pierwszym miesiącu pracy – jak wyliczyć?

W przypadku pracownika otrzymującego wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy w trakcie pierwszego miesiąca pracy wysokość świadczenia wyliczyć można na dwa sposoby. Bierze się pod uwagę stawkę miesięczną określoną w umowie albo kwotę, którą otrzymałby pracownik po przepracowaniu miesiąca (w zależności od tego, czy kwota wynagrodzenia jest stała, czy składa się ze zmiennych elementów). Przez pierwsze 33 dni zwolnienia wypłacane jest wynagrodzenie chorobowe (przez zakład pracy), po 33 dniach wypłaca się zasiłek (ZUS).

Początkujący pracownik, który otrzymał L4 lub zwolnienie lekarskie online i nie spełnił omówionych warunków w pierwszych 30 dniach, pozostaje bez prawa do wypłaty świadczenia. Zwolnienie jest jedynie usprawiedliwieniem nieobecności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *