[product_page id="119"]

Dzień wolny za święto w sobotę a zwolnienie lekarskie. Co mówią przepisy?

dzień wolny za święto w sobotę a zwolnienie lekarskie

Jeżeli święto, które jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wypada w sobotę, pracodawca ma obowiązek wyznaczenia innego dnia wolnego w danym okresie rozliczeniowym. Jak została rozwiązana kwestia „dzień wolny za święto w sobotę a zwolnienie lekarskie”?

Za dzień świąteczny przypadający w sobotę pracodawca musi wyznaczyć inny dzień wolny od pracy. Dotyczy to wszystkich pracowników pracujących w 5-dniowym systemie z wolnymi weekendami. Czy osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim może skorzystać z dnia wolnego wyznaczonego przez pracodawcę? Jak wystawione L4 wpływa na sytuację chorego pracownika? Przeczytaj, co mówią na ten temat przepisy!

Dzień wolny za święto w sobotę

Kodeks pracy określa, iż święto wypadające w sobotę powoduje obniżenie wymiaru czasu pracy. Z tego powodu pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć w danym okresie rozliczeniowym inny dzień wolny. Jeśli w danym zakładzie pracy obowiązuje miesięczny system rozliczania, dodatkowy dzień wolny musi przypadać w tym samym miesiącu co sobotnie święto. W przypadku rocznego okresu rozliczeniowego pracodawca ma większą swobodę w wyznaczaniu terminu odbioru wolnego dnia.

Dzień wolny za święto w sobotę a zwolnienie lekarskie

Wielu pracowników zastanawia się, jak rozwiązano kwestię dnia wolnego za sobotnie święto, jeśli przebywają w tym czasie na L4. Zwolnienie lekarskie wystawione przez lekarza w przychodni lub L4 online otrzymane podczas telekonsultacji jest zaświadczeniem, które usprawiedliwia nieobecność pracownika spowodowaną czasową niezdolnością do wykonywania obowiązków. Powodem jest choroba czy uraz. Jak przepisy regulują tę kwestię?

Jeżeli zwolnienie przypada na dzień wyznaczony przez pracodawcę jako dodatkowe wolne za święto przypadające w sobotę, pracownik nie ma możliwości skorzystania z innego dnia wolnego po powrocie do pracy. Pracodawca nie ma obowiązku ustalania kolejnego terminu. Co jednak, jeśli pewne zwolnienie lekarskie obejmowało sobotę, w którą wypada święto? W takiej sytuacji pracownik ma pełne prawo do skorzystania z dodatkowego dnia wybranego przez zatrudniającego, jeśli tylko wróci do pracy w tym czasie.

O czym musi pamiętać pracownik korzystający z L4?

Pracownik korzystający ze zwolnienia lekarskiego wystawionego w przychodni, szpitalu lub otrzymujący e-zwolnienie online ma nie tylko prawa, ale i obowiązki. Oznacza to, że okres niezdolności do pracy powinien odpowiednio wykorzystać. To czas, który należy przeznaczyć na powrót do zdrowia. Pracownik na zwolnieniu nie może wykonywać pracy zarobkowej, czy opuszczać miejsca pobytu, jeśli wystawiono mu L4 leżące. Naruszenie tych zasad może skutkować nawet zwolnieniem dyscyplinarnym.

Zasady dotyczące zwolnień lekarskich są istotne dla każdego pracownika. Ich znajomość chroni przed niewłaściwym wykorzystywaniem L4 oraz naruszeniem praw osób zatrudnionych. Jedną z ważnych kwestii jest odbiór dnia wolnego za święto wypadające w sobotę, a zwolnienie lekarskie w tym czasie budzi wątpliwości niektórych osób. Po lekturze tekstu powinny one zostać rozwiane!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *