[product_page id="119"]

Zwolnienie lekarskie w trakcie urlopu wypoczynkowego 2022

Zwolnienie lekarskie w trakcie urlopu wypoczynkowego 2022

Zwolnienie lekarskie w trakcie urlopu wypoczynkowego 2022 okazuje się dość prostą, ale nadal istotną kwestią. Każdy pracownik powinien znać swoje prawa. Widza ta umożliwi mu odpowiednie egzekwowanie przywilejów i uprawnień w specyficznych sytuacjach. Jedną z nich jest właśnie zachorowanie podczas trwania urlopu wypoczynkowego. Okazuje się, że dzięki przepisom prawa, pracownik nie będzie musiał utracić przysługującego mu okresu wypoczynku. W dzisiejszym artykule odpowiadamy czy pracownik przebywający na urlopie wypoczynkowym może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, jak je uzyskać, a także co w ramach niego będzie mu przysługiwało.

Czy można uzyskać zwolnienie lekarskie w trakcie urlopu wypoczynkowego 2022?

Zwolnienie lekarskie w trakcie urlopu wypoczynkowego 2022 budzi wiele wątpliwości wśród pracowników. Obawiają się, że jeśli zachorują na urlopie, stracą szansę na wypoczynek. Okazuje się, że przepisy prawa są bardzo korzystne w tym przypadku. Jeśli pracownik zachoruje w trakcie trwania urlopu wypoczynkowego lub dolegliwość rozpocznie się przed jego zaplanowanym terminem, będzie mógł on skorzystać ze zwolnienia chorobowego. W takiej sytuacji urlop wypoczynkowy zostanie dezaktywowany, a liczba przysługujących z tego tytułu dni zostanie zwrócona do puli pracownika. Będą one możliwe do wykorzystania w innym terminie. Może on zostać anulowany nie tylko z powodu choroby i  osłabienia, ale także urlopu macierzyńskiego oraz szkoleń wojskowych. Wyjątkową sytuacją jest choroba bliskiej osoby. Należy złożyć wniosek o anulowanie urlopu, a następnie przekazać go pracodawcy do rozpatrzenia.

Jak poinformować pracodawcę o chorobie?

Procedura poinformowania pracodawcy o chorobie w trakcie urlopu wypoczynkowego wygląda tak samo jak przy korzystaniu ze zwolnienia lekarskiego. Należy udać się do medyka, który jest uprawniony do generowania zaświadczeń L4. Po przedstawieniu mu objawów i poddaniu się badaniu, podejmie on decyzję o zasadności urlopu chorobowego. Do wystawienia zwolnienia wystarczy również konsultacja online lub telefoniczna, podczas której zamiast badaniu, pacjent zostanie poddany dokładnemu wywiadowi. Gotowe zwolnienie lekarskie będzie miało formę elektroniczną obsługiwaną przez system PUE należący do ZUS-u. Platforma automatycznie wysyła zwolnienie do pracownika oraz jego miejsca pracy, jednak w przypadku choroby podczas trwającego urlopu wypoczynkowego należy osobiście skontaktować się z pracodawcą i skonsultować z nim dalsze kroki działania.

Kiedy można wykorzystać zaległy urlop?

Urlop wypoczynkowy, który nie został zrealizowany z powodu wystąpienia choroby lub innej niedyspozycji pracownika, będzie możliwy do wykorzystania w innym terminie. Ilość dni zaplanowanego urlopu zostanie zwrócona do puli urlopowej danego pracownika. Pracodawca ma obowiązek umożliwić takiemu zatrudnionemu wybranie innego terminu realizacji przysługujących mu dni urlopu wypoczynkowego. Problem może pojawić się podczas żądania ciągłego 14-dniowego urlopu. Tak długa nieobecność pracownika może powodować przestój któregoś z działów w firmie. Chcąc zrealizować dwutygodniowy urlop, pracownik musi wypełnić odpowiedni wniosek, który przedstawi pracodawcy.

Jakie świadczenia przysługują pracownikowi w przypadku zwolnienia lekarskiego w trakcie urlopu wypoczynkowego 2022?

Zwolnienie lekarskie w trakcie urlopu wypoczynkowego 2022 niesie ze sobą korzyści, które przysługują każdemu pracownikowi. Ubezpieczona osoba ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego podczas trwania dolegliwości, leczenia urazów powstałych podczas wypadku lub pobytu w szpitalu. Wysokość świadczenia musi zostać obliczona na podstawie obowiązujących i aktualnych przepisów. Należy określić podstawę zasiłku, którą jest średnia wynagrodzeń z ostatnich dwunastu miesięcy poprzedzających niezdolność do pracy. Faktycznym wynagrodzeniem chorobowym jest 80% tej podstawy. Dzięki temu pracownik gwarantuje sobie prawo do, nieco niższych, ale stałych i pewnych dochodów.

Czy istnieją limity urlopu lub zwolnienia?

Zarówno urlop wypoczynkowy jak i urlop chorobowy mają limity dni podczas których pracownik może na nich przebywać. Nie należy ich przekraczać. Zwolnienie lekarskie może obowiązywać zatrudnionego przez okres 181 dni. Istnieją jednak wyjątki, kiedy okres ten jest wydłużony do 270 dni. Z dłuższego zwolnienia lekarskiego mogą skorzystać osoby chore na gruźlice oraz kobiety w ciąży. Jeśli chodzi o urlop wypoczynkowy to w jego przypadku również istnieją z góry ustanowione ramy określające ilość dni przysługujących każdemu pracownikowi. Ich liczba jest zależna od stażu pracy. Osoby zatrudnione przez okres krótszy niż 10 lat mają prawo do skorzystania z 20 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku, natomiast u pracownicy, którzy są zatrudnieni przez ponad 10 lat okres ten jest wydłużony i wynosi 26 dni.

Dzięki naszej platformie otrzymasz zwolnienie lekarskie w zaledwie 5 minut!

Zobacz również