[product_page id="119"]

Zwolnienie lekarskie w pierwszym miesiącu pracy 2022

Zwolnienie lekarskie w pierwszym miesiącu pracy 2022

Zwolnienie lekarskie w pierwszym miesiącu pracy 2022 jest skomplikowanym zagadnieniem, które należy poznać, aby prawidłowo korzystać ze swoich praw i obowiązków określonych w umowie o pracę. Początki zatrudnienia często są intensywnym okresem, podczas którego pracownik poznaje zasady działania firmy, najefektywniejsze rozwiązania, a także prezentuje swoje kwalifikacje i umiejętności. Może się jednak zdarzyć, że w trakcie pierwszego miesiąca zachoruje i nie będzie mógł wykonywać swoich obowiązków. Co wtedy zrobić? Czy takiemu pracownikowi przysługuje zwolnienie lekarskie? W dzisiejszym artykule odpowiadamy czy możliwe jest uzyskanie urlopu chorobowego na początku zatrudnienia, czy przysługują jakieś świadczenia, a także przedstawiamy jak uzyskać takie zwolnienie.

Czy można uzyskać zwolnienie lekarskie w pierwszym miesiącu pracy 2022?

Zwolnienie lekarskie w pierwszym miesiącu pracy 2022 jest możliwe jednak niesie ze sobą pewne ograniczenia. W przypadku niedyspozycji spowodowanej przez chorobę, złe samopoczucie spowodowane dolegliwością, wypadkiem lub pobytem w szpitalu, nowo zatrudniony pracownik ma prawo uzyskać zwolnienie lekarskie i odbyć zwolnienie chorobowe. Nie przysługują mu jednak świadczenia takie jak wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy. Jest to spowodowane zbyt krótkim czasem obowiązywania zasiłku chorobowego. Niezdolność do pracy w pierwszym miesiącu zatrudnienia traktuje się jak urlop bezpłatny. Zasiłki i świadczenia z tytułu nieobecności w pracy spowodowanej chorobą są dostępne dopiero po upływie okresu wyczekiwania.

Czym jest okres wyczekiwania?

Okres wyczekiwania jest czasem jaki musi upłynąć, aby świadczenia wynikające z ubezpieczenia chorobowego zostały aktywowane. Wynosi 30 dni od podjęcia zatrudnienia. Po upływie miesiąca, pracownik wraz z uzyskaniem zwolnienia ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku. Okres wyczekiwania może zostać skrócony, jeśli będą spełnione warunki umożliwiające zsumowanie aktualnego i poprzedniego okresu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Aby je spełnić, pomiędzy następującymi po sobie okresami nie może upłynąć więcej niż 30 dni, a także nie mogą być one przerwane urlopem wychowawczym lub bezpłatnym. Jeśli warunki zostaną zrealizowane, czas wyczekiwania będzie krótszy, a tym samym wcześniej będzie możliwe otrzymanie zwolnienia i zasiłku.

W jakich przypadkach zwolnienie jest możliwe od początku?

Zdarzają się sytuacje, w których nowo zatrudniony pracownik nie musi czekać na upłynięcie okresu wyczekiwania, ponieważ stosowne świadczenia, takie jak wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy, przysługują mu od pierwszego dnia podjęcia zatrudnienia. Do takich przypadków należy przystąpienie do ubezpieczenia przez pracownika, który ukończył studia w ciągu ostatnich 90 dni. Zwolnienie z wypłacanym zasiłkiem przysługuje również pracownikowi, który w drodze do lub z pracy doznał uszczerbku na zdrowiu. Świadczeniem wypłacanym w takiej sytuacji jest zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego. Od pierwszego dnia pracy zwolnienie otrzyma także pracownik ubezpieczony w poprzednich miejscach pracy przez okres co najmniej 10 lat.

Jaką wysokość będzie miał zasiłek podczas zwolnienia lekarskiego w pierwszym miesiącu pracy 2022?

Zwolnienie lekarskie w pierwszym miesiącu pracy 2022 przynosi wiele wątpliwości między innymi dotyczących kwestii zasiłku oferowanego w trakcie trwania choroby. Do tego celu należy określić podstawę zasiłku. Może mieć ona przyjmować dwie formy. W przypadku stałej wysokości wynagrodzenia będziemy za nią uważać określone w umowie wynagrodzenie za pracę wykonaną w ciągu jednego miesiąca. Jeśli jednak realizowana umowa dopuszcza różnice w pensji wypłacanej za kolejne miesiące, wtedy podstawa obliczana jest jako przewidywane wynagrodzenie jakie otrzymałby pracownik, gdyby przepracował cały miesiąc. Wynik wcześniejszych obliczeń należy pomniejszyć o 13,71%, który odpowiada składkom finansowym uiszczanym przez ubezpieczonego. 80% powstałej kwoty jest równoznaczne z wynagrodzeniem jakie przysługuje pracownikowi za okres pozostawania na zwolnieniu lekarskim.

Jak uzyskać zwolnienie?

Zwolnienie lekarskie wymagane w pierwszym miesiącu pracy nie różni się o standardowego L4. Aby je uzyskać, należy skontaktować się z lekarzem, któremu przedstawimy zaobserwowane symptomy. W tym celu możemy umówić się na wizytę w gabinecie lub zrealizować konsultację w formie telefonicznej bądź online. Po przeprowadzeniu badania lub dokładnego wywiadu, medyk podejmie decyzję o wygenerowaniu zwolnienia, a także długości okresu jego obowiązywania. Wszystkie zaświadczenia o niezdolności do pracy przyjmują obecnie wygodną formę elektroniczną. Dzięki temu chory pracownik zostaje wyręczony z wielu formalności, takich jak na przykład dostarczenie zwolnienia pracodawcy – automatycznie zrobi to za niego system.

Zwolnienie lekarskie w 5 minut? Sprawdź naszą platformę do generowania L4!

Zobacz również