[product_page id="119"]

Urlop bezpłatny a zwolnienie lekarskie 2022

Urlop bezpłatny a zwolnienie lekarskie 2022

Urlop bezpłatny a zwolnienie lekarskie 2022 to często wyszukiwane zagadnienie w Internecie. Coraz więcej osób jest świadomych przysługującym im z tytułu umów pracowniczych praw lub chce je poznać. Kwestia wystąpienia choroby podczas jakiejkolwiek formy urlopy jest istotna i warta poruszenia. Szczególnymi zasadami należy kierować się w trakcie ustalonego urlopu bezpłatnego, którym dzisiaj się zajmiemy. Posiada on nieco odmienne od klasycznych reguły jego żądania, a także anulowania. Poznanie tego zagadnienia pozwoli podejmować rozsądne i świadome decyzje urlopowe, a pracownik będzie znał ich skutki i konsekwencje. W dzisiejszym artykule odpowiadamy, czy można uzyskać zwolnienie lekarskie podczas urlopu bezpłatnego, czy i jakie świadczenia będą nam przysługiwać, a także porównujemy obie formy.

Czy w razie choroby wycofamy urlop bezpłatny a zwolnienie lekarskie 2022 będzie nas obowiązywało?

Urlop bezpłatny a zwolnienie lekarskie 2022 to zagadnienie niosące wiele wątpliwości i, jak się okazuje, haczyków. W przypadku, gdy pracownik pozostaje na urlopie wypoczynkowym i w tym samym okresie otrzyma zwolnienie lekarskie, pracodawca ma obowiązek anulowania urlopu i zaoferowania możliwości wykorzystania go w innym terminie. Sprawa ma się nieco inaczej w przypadku urlopu bezpłatnego. Przepisy nie przewidują stosowania zamiany, jaka ma miejsce w przypadku urlopu wypoczynkowego. Jeśli urlop bezpłatny został rozpisany na konkretny okres i w tym samym czasie otrzymano zwolnienie lekarskie, pracownik nie ma możliwości anulowania ani przesunięcia terminu jego realizacji. Musi odbyć go w terminie wskazanym we wniosku, nawet jeśli wiązałoby się to z utratą przysługujących świadczeń.

Czy w trakcie choroby otrzymamy zasiłki?

W trakcie trwania urlopu bezpłatnego, którego nie możemy zastąpić zwolnieniem lekarskim, nie przysługują nam żadne świadczenia ani zasiłki takie jak zasiłek chorobowy czy opiekuńczy. Warto wiedzieć, że taki urlop jest okresem nieskładkowym. Podczas jego trwanie nie są pobierane składki na ubezpieczenia. Pracownik nie otrzyma zatem ani wynagrodzenia, ani części podstawy wymiaru zasiłku, ani żadnego innego świadczenia. Jedyną sytuacją kiedy ubezpieczony skorzysta z przysługujących mu świadczeń, jest wykroczenie okresu zwolnienia poza ramy urlopu. Wtedy otrzyma on odpowiednie wynagrodzenie za ilość dni przed lub po urlopie. Do postawy obliczenia wysokości świadczenia zostanie wykorzystana średnia wynagrodzeń z dwunastu miesięcy poprzedzających miesiąc podczas którego występował urlop bezpłatny.

Czy można anulować urlop bezpłatny?

Otrzymanie zwolnienia lekarskiego nie zwalnia pracownika z ustalonego wcześniej urlopu bezpłatnego. W przypadku takiej sytuacji, może on próbować walczyć o jego anulowanie. Nie jest to jednak proces, który w każdym przypadku zagwarantuje powodzenie. Wszystko zależy od woli pracodawcy. Na początku należy złożyć odpowiedni wniosek zawierający prośbę o anulowanie wcześniej ustalonego urlopu bezpłatnego. Decyzja dotycząca odwołania musi być obustronna. Sama chęć pracownika nie wystarczy. Gdy wniosek dotrze do pracodawcy, ten musi go rozpatrzyć. Gdy oboje, pracownik i pracodawca, podejmą decyzję o anulowaniu urlopu bezpłatnego, przestaje on być ważny.

Urlop bezpłatny a zwolnienie lekarskie 2022 – zasadnicze różnice

Urlop bezpłatny a zwolnienie lekarskie 2022 zasadniczo się od siebie różnią. Przede wszystkim są odrębnymi kategoriami i nie stosuje się ich wymiennie. Urlop bezpłatny można otrzymać przedstawiając pracodawcy odpowiedni wniosek, który może być zaakceptowany lub odrzucony, natomiast do uzyskania zwolnienia lekarskiego wymagana jest wizyta w gabinecie lekarskich, gdzie zostanie przeprowadzone badanie zaświadczające o niezdolności do pracy. Obie formy gwarantują wolne od obowiązków pracowniczych. Różnią się otrzymywanym wynagrodzeniem – w czasie urlopu nie zostaje nic wypłacane, a w trakcie zwolnienia 80% średniej miesięcznej pensji. Ponadto, urlop bezpłatny jest trudny do anulowania, gdyż wymaga obustronnej zgody, natomiast zwolnienie może być odwołane po poddaniu się badaniu, które zaświadczy o powrocie do zdrowia.

Co będzie bardziej korzystne?

Oczywiście bardziej korzystne będzie zwolnienie lekarskie. Jak jednak wspomnieliśmy wcześniej – będąc na urlopie bezpłatnym nie możemy z niego skorzystać. Dostępność zasiłku chorobowego w trakcie trwania L4 zapewnia mniejszy od standardowego, ale stały i pewny dochód, natomiast z tytułu urlopu bezpłatnego pracownikowi nie przysługują żadne świadczenia. Ponadto, do uzyskania zwolnienia wymagana jest tylko wizyta u lekarza, który poprze objawy pacjenta uniemożliwiające wykonywanie pracy. Pracodawca nie może zakwestionować takiego zaświadczenia. Natomiast urlop bezpłatny wymaga wystosowania wniosku, który głowa firmy przeanalizuje. Szefowie nie zawsze wyrażają zgodę na tego typu nieobecność w pracy.

Potrzebujesz zwolnienia? Nasza platforma wygeneruje je w 5 minut!

Zobacz również