[product_page id="119"]

L4 na urlopie wychowawczym

L4 na urlopie wychowawczym

Rodzicom, szczególnie z nowonarodzonym dzieckiem, przysługuje w Polsce kilka przywilejów. Mają oni dostęp do urlopu macierzyńskiego czy tacierzyńskiego, do urlopu wychowawczego oraz do zwolnienia lekarskiego na opiekę nad chorym dzieckiem. Jednakże można zastanawiać się, czy z praw tych można korzystać równocześnie? Na przykład, jak wygląda L4 na urlopie wychowawczym?

Urlop wychowawczy przysługuje rodzicom w celu sprawowania osobistej opieki nad swym dzieckiem. Jest to czas wolny od pracy i dotyczy pracowników zatrudnionych na co najmniej pół roku. Wymiar urlopu wychowawczego to maksymalnie 36 miesięcy, a więc 3 lata. Rodzice sprawujący opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym do lat 18 mogą także liczyć na dodatkowy okres urlopu wychowawczego w wymiarze 3 lat.

Okres spędzony na urlopie wychowawczym wlicza się do stażu pracy. Jak jednak wygląda jego łączenie ze zwolnieniem lekarskim? Czy można otrzymywać jedocześnie zasiłek wychowawczy oraz chorobowy?

L4 na urlopie wychowawczym – prawo do zasiłku chorobowego

Na urlopie wychowawczym pracownikowi sprawującemu opiekę nad dzieckiem lub dziećmi należy się zasiłek wychowawczy w kwocie 400 złotych miesięcznie. Przysługuje on rodzinom, których średnie miesięczny dochód na osobę nie przekracza 674 złotych. Zasiłek wychowawczy nie jest jednak świadczeniem samodzielnym – można go otrzymać tylko z zasiłkiem rodzinnym, wynoszącym od 95 do 135 złotych.

Zdarza się, że przebywając na urlopie wychowawczym rodzic czy dziecko zachorują, w związku z czym pracownik postara się o zwolnienie lekarskie. Czy pracownik na urlopie wychowawczym może otrzymywać wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy?

Nie i dotyczy to zarówno osób, które otrzymają zasiłek wychowawczy, jak i tych, które nie mają do niego prawa. Jest to spowodowane faktem, że podczas urlopu wychowawczego następuje przerwa w płaceniu składek na ubezpieczenie chorobowe. Pracownik przebywający na urlopie wychowawczym nie ma więc prawa do świadczeń w postaci wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego czy opiekuńczego ani świadczenia rehabilitacyjnego.

Czy można połączyć zwolnienie lekarskie oraz urlop wychowawczy? L4 na urlopie wychowawczym

Choć pracownik może otrzymać zwolnienie lekarskie, przebywając na urlopie wychowawczym, nie dostanie z tego powodu zasiłku chorobowego. Oznacza to, że tych okresów przerwy od pracy nie można łączyć. Zwolnienie lekarskie nie przerywa też urlopu wychowawczego samoistnie.

Pracownik chcący otrzymywać świadczenia z tytułu zwolnienia lekarskiego musi sam przerwać urlop wychowawczy. Wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy z powodu L4 będą przysługiwać dopiero po powrocie z urlopu do pracy.

Warto zaznaczyć, że urlop wychowawczy w takiej sytuacji nie przepada. Ten trzyletni okres można odpowiednio rozłożyć sobie w czasie, nie trzeba wykorzystywać go od razu w pełnym wymiarze. Pracownik sam decyduje, z ilu miesięcy przypadających na urlop wychowawczy skorzysta, byle tylko nie przekroczyć przyznawanego limitu.

Świadczenia przyznawane podczas zwolnienia lekarskiego

Pomoc pieniężna na zwolnieniu lekarskim rozpoczyna się od wynagrodzenia chorobowego płaconego przez pracodawcę. Wynosi ono 80% podstawy wymiaru obliczanej ze średniego wynagrodzenia miesięcznego pracownika i wypłacane jest przez pierwsze 33 lub 14 dni na zwolnieniu lekarskim (długość tego okresu zależy od tego, czy pracownik ma mniej niż 50 lat, czy przekroczył już ten wiek).

Po tym rozpoczyna się okres zasiłkowy, za który również przysługuje 80% średniego wynagrodzenia. Należy mieć na uwadze, że maksymalna ilość dni, w których można pobierać zasiłek chorobowy wynosi 182 dni (lub 270 w przypadku ciąży czy gruźlicy). Jeżeli pracownik wykorzysta ten limit, ale nadal potrzebuje przerwy od pracy, może otrzymywać świadczenie rehabilitacyjne przez kolejny rok. Warunkiem jego uzyskania jest to, by dalsze leczenie pomogło pracownikowi wyzdrowieć i wrócić do pracy.

Istnieją sytuacje wyjątkowe, w których pracownik otrzyma świadczenia w wysokości 100%. Prawo takie posiadają np. kobiety w ciąży.

Zwolnienie lekarskie a urlop wychowawczy – prawo do pracy

Co ciekawe, na urlopie wychowawczym można pracować, choć najbezpieczniej podjąć działalność zarobkową na pół etatu, aby mieć też czas zajmować się dzieckiem – co ma być głównym celem urlopu wychowawczego. Jeżeli praca, nauka czy szkolenie nie wyłącza możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracownik ma prawo ją podjąć.

Natomiast przebywając na zwolnieniu lekarskim jest to całkowicie zabronione. Pracownik na L4 nie może wykonywać żadnych obowiązków zawodowych, za które otrzyma wynagrodzenie, pod groźbą utraty świadczeń z tytułu zwolnienia lekarskiego. Konsekwencje złamania tej zasady mogą mieć także postać zwolnienia dyscyplinarnego z pracy po powrocie do niej.

Uzyskanie zwolnienia lekarskiego w formie zdalnej. Czy to możliwe?

Jak najbardziej jest to możliwe. O zwolnienie lekarskie można postarać się bez wychodzenia z domu, kontaktując się z lekarzem w formie teleporady lub konsultacji online. Umożliwia to szybkie umówienie na wizytę, ponieważ terminy e-wizyt zwykle nie są odległe, a bywają także dostępne przez całą dobę i 7 dni w tygodniu.

Lekarz udzieli zwolnienia lekarskiego na podstawie wywiadu z pacjentem. Należy ponownie pamiętać o tym, że samo otrzymanie L4 na urlopie wychowawczym nie zakończy urlopu – o to musi już zadbać pracownik.

Zwolnienie lekarskie możesz uzyskać na naszej stronie internetowej!

Zobacz również