[product_page id="119"]

Zwolnienie lekarskie w ostatnim dniu pracy? Jak jest traktowane?

zwolnienie lekarskie w ostatnim dniu pracy

Pracownik będący w okresie wypowiedzenia nadal ma prawo skorzystać z L4. Nie wpływa to na czas trwania okresu wypowiedzenia. Z czym wiąże się zwolnienie lekarskie w ostatnim dniu pracy? O czym powinni pamiętać pracownicy?

L4 pobierane tuż przed odejściem z pracy to niepojąca tendencja, na którą skarżą się pracodawcy. Zwolnienie lekarskie to często sposób na ucieczkę przed obowiązkami lub czas poświęcony na szukanie nowej pracy. Tylko nieliczni pracownicy rzeczywiście potrzebują L4 – w przypadku choroby i złego samopoczucia mają pełne prawo do otrzymywania wynagrodzenia bądź zasiłku chorobowego. 

Zwolnienie lekarskie w ostatnim dniu pracy

Zwolnienie lekarskie przysługuje pracownikom opłacającym składki na ubezpieczenie chorobowe. Przez pierwsze 33 dni chory pracownik pobiera wynagrodzenie chorobowe, które wypłaca zakład pracy. Kolejne dni zwolnienia to wypłata zasiłku chorobowego przyznawanego przez ZUS. W ciągu roku pracownik może skorzystać ze 182 dni L4. Może to być zwolnienie wystawione przez lekarza POZ, a także specjalistę, uzyskane w przychodni lub L4 online.

Zwolnienie lekarskie nie powoduje unieważnienia wypowiedzenia. Przez cały okres zatrudnienia pracownik podlega ubezpieczeniu chorobowemu (umowa o pracę), ma więc takie same prawa, jak osoba nieprzebywająca na wypowiedzeniu. Co w sytuacji, gdy wypowiedzenie dobiegło końca, a pracownik dalej przebywa na L4? W tym przypadku wypłatę świadczenia chorobowego przejmuje ZUS. Pracownik otrzyma tzw. zasiłek chorobowy. 

Zwolnienie lekarskie a koniec wypowiedzenia

Jeśli po zakończeniu stosunku pracy pracownik nadal przebywa na L4 (zwolnienie L4 online, wystawione w przychodni lub szpitalu), otrzyma zasiłek chorobowy, jeśli zostaną spełnione określone warunki:

  • zachorował nie później niż 14 dni po ustaniu zatrudnienia;
  • zachorował nie później niż 3 miesiące po ustaniu zatrudnienia w przypadku choroby zakaźnej;
  • choroba trwała bez przerwy przez 30 dni. 

Pracodawca może także w uzasadnionych przypadkach rozwiązać umowę bez wręczania wypowiedzenia, jeżeli pracownik przebywa na zwolnieniu:

  • dłużej niż 3 miesiące przy umowie na okres krótszy niż 6 miesięcy;
  • dłużej niż łączny okres pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego przez 3 miesiące, jeżeli zatrudniony był na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Jeżeli pracownik otrzymał zwolnienie w ostatnim dniu pracy, ale go przepracował, otrzyma wynagrodzenie chorobowe, a następnie będzie pobierał zasiłek z ZUS. 

Kto otrzyma świadczenie chorobowe?

Do otrzymania świadczenia chorobowego uprawnione są wszystkie osoby, które opłacają składki na ubezpieczenie chorobowe. Należy zaznaczyć, że prawo to nabywają po okresie wyczekiwania (30 dni w przypadku umowy o pracę lub 90 dni dla przedsiębiorców). Jeśli pracownik został zatrudniony na miesiąc, który ma 31 dni, należy mu się wynagrodzenie chorobowe za ostatni przepracowany dzień. Kolejne dni L4 to już zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS.

Zwolnienie lekarskie w ostatnim dniu pracy nie unieważnia wypowiedzenia. Pracownikowi przysługuje prawo do skorzystania z wynagrodzenia chorobowego, a następnie zasiłku chorobowego. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *