[product_page id="119"]

Zwolnienie lekarskie w okresie wypowiedzenia za porozumieniem stron

zwolnienie lekarskie w okresie wypowiedzenia za porozumieniem stron

Wypowiedzenie za porozumieniem stron to ugoda pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, która kończy współpracę na wspólnie wypracowanych warunkach. Czy można wziąć zwolnienie lekarskie w okresie wypowiedzenia za porozumieniem stron? Co mówią przepisy?

Zwolnienie lekarskie wystawiane jest w przypadku choroby lub konieczności zaopiekowania się chorym członkiem rodziny. Przysługuje każdemu pracownikowi objętemu ubezpieczeniem chorobowym dobrowolnym lub obowiązkowym. Może z niego skorzystać również osoba przebywająca na wypowiedzeniu. Korzystający z L4 pracownik jest jednak chroniony przed zwolnieniem, więc pracodawca nie może wręczyć mu wypowiedzenia. Jak wygląda sytuacja w przypadku wypowiedzenia za porozumieniem stron?

Wypowiedzenie za porozumieniem stron a zwolnienie lekarskie

Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron to ugoda pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Ustalają oni, na jakich warunkach zostanie rozwiązana umowa o pracę, czy zostanie zachowany okres wypowiedzenia i jak długi on będzie. Może się jednak zdarzyć, że kończąca swój czas pracy w firmie osoba w tym samym czasie zachoruje i będzie potrzebowała zwolnienia. Warto wiedzieć, że nawet po podpisaniu porozumienia pracownik może iść na L4. Zwolnienie wypisane przez lekarza pierwszego kontaktu czy e-zwolnienie online uzyskane podczas teleporady jest tak samo w mocy – forma nie wpływa na skuteczność porozumienia.

Porozumienie pozostaje w mocy nawet po dostarczeniu przez pracownika do zakładu pracy zwolnienia chorobowego. Również pracownik przebywający już na L4 może złożyć wypowiedzenie. Musi ono jednak być skuteczne, czyli pracownik musi się upewnić, że trafiło do rąk pracodawcy. Odwrotna sytuacja jest niemożliwa – pracodawca nie może zwolnić chorego przebywającego na L4. Zwolnienie lekarskie przez internet lub uzyskane stacjonarnie jest, jak wspomnieliśmy, przesłanką, która to uniemożliwia.

Zwolnienie lekarskie w okresie wypowiedzenia a wypłata świadczenia

W okresie wypowiedzenia pracownik zachowuje również prawo do otrzymania świadczenia – wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego. Jeśli zachowany został okres wynagrodzenia, przez 33 dni zwolnienia świadczenie wypłacane jest przez pracodawcę. Po ustaniu zatrudnienia (nie obowiązuje okres wypowiedzenia lub zakończył się) obowiązek wypłaty pieniędzy przejmuje ZUS. Istnieje jednak kilka przypadków, w których Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłaci zasiłku. Nie przyzna go pracownikowi, który:

  • ma ustalone prawo do renty bądź emerytury;
  • prowadzi działalność zarobkową i podlega objęciu ubezpieczeniem chorobowym;
  • jest uprawniony do pobierania zasiłku dla bezrobotnych;
  • utracił tytuł do ubezpieczenia na skutek wyczerpania limitu pobieranego zasiłku chorobowego.

Powyższe regulacje dotyczą pracowników, którzy otrzymali zwolnienie od lekarza pierwszego kontaktu, specjalisty, ze szpitala, ale również podczas teleporady, czyli tzw. zwolnienie L4 online.

Przebywanie na wypowiedzeniu nie odbiera pracownikowi prawa do skorzystania ze zwolnienia w razie choroby czy otrzymywania z tego tytułu świadczenia pieniężnego. Jest tak również w sytuacji, gdy podpisano porozumienie stron.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *