[product_page id="119"]

Równoważny czas pracy a zwolnienie lekarskie

Równoważny czas pracy a zwolnienie lekarskie

System czasu pracy określa wymiar godzin, jakie pracownik musi przepracować w danym okresie rozliczeniowym oraz inne wiążące się z tym zasady. Dopuszczalne jest stosowanie kilku różnych systemów w jednym zakładzie pracy, aby dopasować się do potrzeb indywidualnych każdego pracownika. Obecne przepisy dopuszczają istnienie różnych systemów czasu pracy, w tym równoważny czas pracy.

System cieszy się popularnością ze względu na miano najbardziej elastycznego. Równoważny czas pracy pozwala bowiem doskonale rozplanować sobie pracę przez pracownika, przy czym trzeba tylko pilnować, by liczba przepracowanych godzin w okresie rozliczeniowym zgadzała się z ustaloną z pracodawcą.

Jednakże równoważny czas pracy może budzić pewne wątpliwości, przy czym najbardziej intrygującą kwestią są zasady stosowania w takim systemie L4. Jak zatem wygląda sytuacja między równoważnym czasem pracy a zwolnieniem lekarskim?

Równoważny czas pracy a zwolnienie lekarskie. Na jakich zasadach działa równoważny system czasu pracy?

Równoważny czas pracy dopuszcza wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do np. 12 godzin zamiast 8. Polega na tym, że jednego dnia można przepracować więcej godzin, a innego mniej lub zrobić sobie dzień wolny. Ogólna suma przepracowanych godzin w jednym okresie rozliczeniowym musi tylko zgadzać się z tą ustaloną wraz z pracodawcą. W systemie równoważnego czasu pracy należy więc pilnować, aby nie przekroczyć dopuszczalnego wymiaru godzin w okresie rozliczeniowym.

Przeciętna tygodniowa liczba godzin powinna mieścić się w normie 40 godzin tygodniowo (w normalnym systemie byłoby to 5 dni po 8 godzin), choć system ten dopuszcza rozplanowanie sobie godzin w ten sposób, by w jednym tygodniu przepracować 60 godzin, a w przyszłym tygodniu odpowiednio mniej. Dzięki elastyczności związanej ze stosowaniem tego systemu pracownik może więc łatwiej pogodzić życie zawodowe z prywatnym.

Równoważny czas pracy a zwolnienie lekarskie – jak w takim systemie wygląda stosowanie L4? Jak wypłacane są świadczenia i wynagrodzenie za okres nieobecności w pracy?

Jak wygląda korzystanie z L4 w systemie równoważnego czasu pracy?

Najlepiej rozpatrzyć tę kwestię na wymyślonym przykładzie. Pani Anna pracuje w systemie równoważnego czasu pracy, a jej okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące. Na początku omówiła z pracodawcą liczbę godzin, jakie musi przepracować w tym czasie, co wyglądało następująco: 176 godzin w czerwcu, 168 godzin w lipcu oraz 184 godziny w sierpniu. Sumuje się to na 528 godzin w jednym okresie rozliczeniowym.

Tak się złożyło, że pani Anna w lipcu potrzebowała udać się na zwolnienie lekarskie, zaś okres jej absencji w pracy wynosił 5 dni roboczych. Przez ten czas, oczywiście, pracownica nie wykonywała obowiązków zawodowych i odpoczywała w domu, zaś po wyzdrowieniu kontynuowała pracę, jak wcześniej. Za okres zwolnienia lekarskiego pani Annie przyznano zasiłek chorobowy.

Na końcu okresu rozliczeniowego podsumowano, że pani Anna przepracowała następująco: 196 godzin w czerwcu, 138 godzin w lipcu oraz 194 godziny w sierpniu. Jak widać, wymiary godzin w konkretnych miesiącach różnią się od ustalonych na samym początku, lecz mimo to sumują się zgodnie w 528 godzin.

Czy zatem za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim pani Annie należy się zasiłek chorobowy, pomimo wypracowania odpowiedniej liczby godzin w okresie rozliczeniowym? Otóż, tak, ponieważ za absencję w pracy pracownikowi bezsprzecznie należą się odpowiednie świadczenia. Pani Anna otrzyma więc zarówno pełną wypłatę, jak i zasiłek chorobowy za 5 dni choroby.

Wynagrodzenie i świadczenia na zwolnieniu lekarskim. Ile dni można przebywać na L4?

Z początku każdemu pracownikowi płacącemu składki na ubezpieczenie chorobowe wypłaca się wynagrodzenie chorobowe, które w większości przypadków wynosi 80% podstawy wymiaru. Okres ten trwa łącznie 33 dni dla pracowników poniżej 50 roku życia lub 2 tygodnie dla osób starszych. Po tym nadchodzi czas na zasiłek chorobowy, również wynoszący 80% średniego wynagrodzenia (w wyjątkowych sytuacjach przyznawane jest 100% tej kwoty, np. jeśli pracownica jest w ciąży).

Zasiłek chorobowy można pobierać przez określoną liczbę dni w ciągu roku – 182 w większości przypadków lub 270, jeśli sytuacja dotyczy ciężarnej pracownicy lub osoby z gruźlicą. Jest to więc maksymalna liczba dni, jakie można przeznaczyć na zwolnienie chorobowe w ciągu roku, przy czym nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się dopiero po 60 dniach przerwy między jednym zwolnieniem lekarskim a drugim.

Jeżeli pracownik wykorzystał maksymalną pulę dni na okresie zasiłkowym, ale nadal nie może wrócić do pracy, lecz dalsze leczenie ostatecznie poskutkuje odzyskaniem przez niego sił, może mu zostać przyznane świadczenie rehabilitacyjne, wypłacane prze kolejny rok.

Równoważny czas pracy a zwolnienie lekarskie – podsumowanie

Osoba pracująca w systemie równoważnego czasu pracy ma prawo do zwolnienia lekarskiego tak samo, jak inni pracownicy. Za okres tymczasowej nieobecności w pracy należą mu się odpowiednie świadczenia.

Równoważny czas pracy zezwala jednak na tak elastyczne dopasowanie sobie grafiku, że nawet pomimo przebywania na L4 pracownik może być w stanie wypracować pełną ustaloną liczbę godzin w okresie rozliczeniowym. W takiej sytuacji powinien dostać pełne wynagrodzenie za odpowiedni czas pracy, a także świadczenie z tytułu choroby, ponieważ ma do tego prawo, korzystając ze zwolnienia lekarskiego.

Zwolnienie lekarskie możesz uzyskać na naszej stronie internetowej!

Zobacz również