[product_page id="119"]

Zwolnienie lekarskie po macierzyńskim 2022

Zwolnienie lekarskie po macierzyńskim 2022

Zwolnienie lekarskie po macierzyńskim 2022 nie powinno być zaskoczeniem dla pracodawcy. Chociaż w dzisiejszych czasach decyzja o kolejnym dziecku nie jest łatwa, wielu młodych rodziców, mających stabilną sytuację życiową i zawodową, coraz częściej decyduje się na szybkie powiększenie swojej rodziny. Oczywiście wiele par, które zaznały smaku rodzicielstwa, nadal ma wątpliwości związane z obowiązkami i opieką nad większą gromadką dzieci. Przede wszystkim ważne są tutaj aspekty finansowe, niejednokrotnie spędzające sen z powiek osobom, dla których marzeniem jest posiadanie dużej rodziny. To właśnie wtedy zaczyna im towarzyszyć niepewność. Czy damy sobie radę? Co będzie z pracą? Czy w razie problemów ze zdrowiem otrzymam zasiłek chorobowy? Jeśli tak to jaka będzie jego wysokość? Na te i inne pytania odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Zwolnienie lekarskie po macierzyńskim 2022, by nie rezygnować z pracy.

Zwolnienie lekarskie po macierzyńskim 2022 to wyjście dla kobiet, które w krótkim odstępie czasu decydują się na kolejną ciążę. Chociaż mówi się, że ciąża nie jest chorobą to istnieją przypadki, w których stan zdrowia lub złe samopoczucie nie pozwalają kobiecie wydajnie pracować. Nie ma co ukrywać. Skorzystanie z zasiłku chorobowego w takiej sytuacji pozwala kobietom nie tylko zadbać o zdrowie własne i dziecka poczętego, ale również zaopiekować się starszym potomkiem, który na tym etapie nie jest jeszcze samodzielny. Jest to więc idealne rozwiązanie dla kobiety, która chce przy zachowaniu płynności finansowej, pobyć w domu z dziećmi, ale nie chce rezygnować z powrotu do aktywności zawodowej w przyszłości.

Zasiłek chorobowy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim – kiedy można skorzystać?

Skorzystanie z zasiłku chorobowego po urlopie macierzyńskim jest możliwe w trzech przypadkach: kiedy kobietę wiąże z pracodawcą umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa o pracę na czas określony lub umowa zlecenie. Warto pamiętać, że w dwóch ostatnich sytuacjach termin umów nie może upływać w trakcie korzystania z urlopu macierzyńskiego. Jednym z największych mitów na temat zwolnienia lekarskiego jest to, że aby kobieta mogła się o nie ubiegać, po urlopie macierzyńskim powinna wrócić do pracy przynajmniej na jeden dzień. Nie ma takiej potrzeby. Należy jednak pamiętać, aby zwolnienie, które będzie dostarczone do pracodawcy, obowiązywało od pierwszego dnia, w którym powinna ona stawić się w miejscu zatrudnienia. Nie każdy wie, że L4 może zostać wystawione już w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego, czyli przed formalnym terminem powrotu do pracy. Jest to ważne, ponieważ nie zawsze można skorzystać z wizyty lekarskiej dokładnie w dniu kiedy należy wrócić do obowiązków służbowych.

Jaka wysokość zasiłku obowiązuje na zwolnieniu lekarskim?

Zwolnienie lekarskie wydane z powodu ciąży od strony formalnej nie różni się znacząco od zwolnienia  uzasadnionego stanem zdrowia. Ważną różnicę stanowi wysokość zasiłku. Według artykułu 11 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. zasiłek chorobowy dla kobiety w ciąży jest płatny w wymiarze 100% podstawy wynagrodzenia, w odróżnieniu od zasiłku chorobowego z innego powodu, zgodnie z którym przysługuje tylko 80% wynagrodzenia. Zasiłek chorobowy z powodu ciąży oblicza się biorąc pod uwagę średnią z ostatnich 12 miesięcy przepracowanych w sposób nieprzerwany. Według przepisów przyszła mama może skorzystać z 270 dni chorobowego. W przypadku przekroczenia tego okresu może starać się o świadczenie rehabilitacyjne. Kiedy kobieta ubiega się o zwolnienie lekarskie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, wówczas opiewa ono na taką samą wysokość jak na ostatnim L4, czyli stanowi 100% podstawy średniego miesięcznego wynagrodzenia. Podstawa obliczeniowa jest tutaj taka sama. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. możliwe jest jednak wypracowanie nowej podstawy pod warunkiem, że po urlopie przepracuje się przynajmniej 3 pełne miesiące. W przypadku kiedy mamy do czynienia z wynagrodzeniem stałym, a nie prowizyjnym lub złożonym z podstawy i premii, kobiety planujące kolejną ciążę nie decydują się raczej na takie rozwiązanie. Jeśli 3 miesiące kalendarzowe nie zostaną przepracowane i tym samym średnia pensja nie ulegnie zmianie, a kobieta chce znowu pobierać zasiłek z tytułu uzasadnionego L4, podstawa wymiaru nie zostaje obliczona na nowo i obowiązuje poprzednia stawka rozliczenia.

Zwolnienie lekarskie po macierzyńskim 2022 a zaległy urlop wypoczynkowy

Zwolnienie lekarskie po macierzyńskim 2022 to nie jedyna opcja dla kobiety, której stan zdrowia lub kolejna ciąża nie pozwala na natychmiastowy powrót do pracy po urlopie macierzyńskim. Może ona wykorzystać również zaległy urlop wypoczynkowy. Ponieważ pracodawca ma obowiązek zezwolić na jego wykorzystanie w wybranym przez nas czasie, można z niego skorzystać od razu po urlopie macierzyńskim i bezpośrednio przed zwolnieniem lekarskim. Wiele młodych mam decyduje się na wykorzystanie urlopu wypoczynkowego od razu po upływie urlopu macierzyńskiego, by móc dłużej opiekować się dzieckiem. Podobnie jak w przypadku L4 spowodowanego ciążą, za urlop wypoczynkowy należy się 100% wynagrodzenia. Warto wiedzieć, że przed ponownym skorzystaniem ze zwolnienia lekarskiego lub po urlopie macierzyńskim matce przysługują jeszcze dwa dni wolne na dziecko, z których można skorzystać.

Przez kogo wypłacany jest zasiłek chorobowy?

W przypadku pracy na umowę zlecenie, zasiłek jest wypłacany przez ZUS już od pierwszego dnia. Natomiast kiedy jesteśmy pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę na czas określony, bądź nieokreślony, wówczas to pracodawca wypłaca nam zasiłek przez pierwsze 33 dni. Od kolejnego 34 dnia świadczenie to przekazuje ZUS. Warto zaznaczyć, że obowiązek wypłacania należności z tytułu L4 daje zarówno pracodawcy, jak i organowi ZUS możliwość kontrolowania wiarygodności korzystania ze zwolnienia lekarskiego. W przypadku kiedy niezdolność do pracy jest nieuzasadniona, a kobieta wykorzystuje zwolnienie niezgodnie z jego przeznaczeniem, można nie tylko skrócić termin obowiązywania zwolnienia lekarskiego, ale również pozbawić kobietę prawa do zasiłku. W przypadku zwolnienia lekarskiego spowodowanego ciążą zdarza się to jednak niezmiernie rzadko.

Tekst był dla Ciebie ciekawy? Dzięki naszej platformie, możesz uzyskać tego typu zwolnienie w zaledwie 5 minut!

Zobacz również