[product_page id="119"]

Czy zwolnienie lekarskie wlicza się do stażu pracy?

Czy zwolnienie lekarskie wlicza się do stażu pracy?

Zwolnienie lekarskie to zaświadczenie wypisywane przez lekarza (tudzież asystenta medycznego posiadającego odpowiednie uprawnienia), które usprawiedliwia czas nieobecności pracownika. Korzysta się z niego z różnych powodów, obejmujących własną chorobę, uraz czy ciążę, ale także konieczność zapewnienia opieki nad niesamodzielnym członkiem rodziny, np. chorym dzieckiem.

Zwolnienie lekarskie należy do praw pracowników płacących składki na ubezpieczenie chorobowe – obowiązkowe czy dobrowolne. Jako że L4 wiąże się z tymczasową niezdolnością do pracy, można zastanawiać się, czy zwolnienie lekarskie wlicza się do stażu pracy. Jak więc przedstawia się ta kwestia?

Okres absencji z powodu L4. Czy zwolnienie lekarskie wlicza się do stażu pracy?

Staż pracy to okres, w którym pracownik świadczy wykonywanie obowiązków zawodowych na podstawie umowy. Łączna długość okresów zatrudnienia ma istotne znaczenie np. przy ustalaniu uprawnień do urlopów czy też właśnie do zwolnienia chorobowego. Natomiast czy zwolnienie lekarskie wlicza się do stażu pracy?

Otóż, tak, zwolnienie lekarskie faktycznie wlicza się do stażu pracy, jednakże tylko w przypadku osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Oznacza to, że absencja usprawiedliwiona zwolnieniem chorobowym będzie zaliczana do stażu pracownikom na umowie o pracę, ale nie osobom zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej – a więc m.in. na umowie zleceniu.

Jest to spowodowane tym, że okres przepracowany na umowie zleceniu w ogóle nie wlicza się do stażu pracy, a po drugie w przypadku takich umów nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy. Również zwolnienie lekarskie nie jest przywilejem automatycznie przyznawanym pracownikom zatrudnionym na umowie zleceniu – ubezpieczenie chorobowe jest tutaj dobrowolne. Tak więc nawet jeśli mają oni prawo do zwolnienia lekarskiego, ich absencja spowodowana L4 nie będzie zaliczana do stażu pracy.

Jak długo można przebywać na zwolnieniu lekarskim?

Długość pojedynczego zwolnienia lekarskiego zależy od zaleceń lekarza, który podejmuje decyzję m.in. na podstawie dolegliwości będącej przyczyną L4 pacjenta. Jednakże istnieje limit, jaki można przeznaczyć na przebywanie na przerwie od wykonywania obowiązków zawodowych.

Wynosi on 182 dni w ciągu roku, choć przewidziane są pewne wyjątki – ciąża i gruźlica upoważniają pracownika do 270 dni okresu zasiłkowego. W trakcie tego okresu przyznawany jest zasiłek chorobowy. Nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się dopiero po 60 dniach przerwy między jednym zwolnieniem lekarskim a drugim.

Przed rozpoczęciem okresu zasiłkowego pracownikowi należy się jednak wynagrodzenie chorobowe, które przyznaje się przez w sumie 33 lub 14 dni przebywania na L4 (długość ta zależy od wieku pracownika).

Choć więc zwolnienie lekarskie wlicza się do stażu pracy, należy pamiętać, że istnieją w tym zakresie limity, których należy przestrzegać.

Świadczenie wypłacane podczas zwolnienia lekarskiego – ile wynoszą? Komu przysługują?

Zarówno wynagrodzenie chorobowe, jak i zasiłek chorobowy wynoszą 80% podstawy wymiaru, obliczanej na podstawie średniego wynagrodzenia miesięcznego pracownika. Niektóre osoby mają jednak prawo do 100% pensji podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim. Są to m.in. kobiety ciężarne czy pracownicy, którzy kandydują na dawców komórek lub narządów i potrzebują L4 do badań lekarskich i zabiegów.

Istnieje także świadczenie rehabilitacyjne, które wypłaca się pracownikom w sytuacji przekroczenia liczby dni przypadających na okres zasiłkowy (a więc 182 lub 270 dni). Jeżeli limit ten został wyczerpany, a pracownik ze względu na stan zdrowia nadal nie może wrócić do pracy, ale dalsze leczenie mu to umożliwi, świadczenie rehabilitacyjne przeznaczane jest na kontynuację rehabilitacji. Przez pierwsze 3 miesiące wynosi ono 90% podstawy wymiaru, zaś między 4 a 12 miesiącem – 75%. Tutaj również wybrani pracownicy otrzymają 100% tej kwoty.

Zwolnienie lekarskie bez wychodzenia z domu? To możliwe!

Pracownik, który ze względu na słaby stan zdrowia porusza się z utrudnieniem bądź też pragnie uniknąć długiego oczekiwania na termin wizyty u lekarza, może umówić się na wizytę w formie zdalnej. Służą temu konsultacje online oraz teleporady, podczas których lekarz przeprowadza z pacjentem wywiady medyczny i na tej podstawie ocenia konieczność wypisania zwolnienia lekarskiego.

Możliwość uzyskania L4 bez wychodzenia z domu to ogromna wygoda dla pacjenta. E-wizyta zwykle nie zajmuje bowiem dużo czasu, zaś terminy takich spotkań nie są odległe.

Czy zwolnienie lekarskie wlicza się do stażu pracy? Uwaga na nadużycia w kwestii L4!

Choć informacja o tym, że zwolnienie lekarskie istotnie wlicza się do stażu pracy mogła ucieszyć niektórych pracowników, należy w tym temacie podkreślić, że pod żadnym pozorem nie powinno się korzystać ze zwolnienia chorobowego, gdy jest ono niepotrzebne. Zabrania się pójścia na zwolnienie lekarskie tylko po to, by uniknąć odpowiedzialności, podczas gdy pracownik czy też jego bliscy są w pełni zdrowi.

Zarówno pracodawca, jak i ZUS mają prawo skontrolować pracownika znajdującego się na zwolnieniu lekarskim, wobec czego należy mieć się na uwadze. Jeżeli zostanie potwierdzony brak zasadności wypisania L4, pracownik może nie tylko utracić przyznane świadczenia, ale i zostać zwolnionym z pracy dyscyplinarnie.

Zwolnienie lekarskie możesz uzyskać na naszej stronie internetowej!

Zobacz również