[product_page id="119"]

Zwolnienie lekarskie a niepełny etat. Ile wyniesie świadczenie chorobowe?

zwolnienie lekarskie a niepełny etat

Niezależnie od tego, czy pracownik zatrudniony jest na pełny, czy niepełny etat, w razie choroby ma możliwość skorzystania z L4. Prawo to nabywa po upływie 30-dniowego okresu wyczekiwania. Jak wygląda zależność zwolnienie lekarskie a niepełny etat?

Zwolnienie lekarskie wystawia uprawniony lekarz (ogólny, specjalista), określając czas jego trwania. To usprawiedliwienie nieobecności pracownika z powodu choroby własnej lub członka rodziny. W ciągu roku zatrudniony ma do dyspozycji 182 dni, podczas których będzie pobierał stosowane świadczenia chorobowe – wynagrodzenie lub zasiłek. Warto przypomnieć, że z płatnego L4 mogą korzystać jedynie osoby odprowadzające składkę na ubezpieczenie chorobowe, która może być zarówno obligatoryjna, jak i dobrowolna (w zależności od rodzaju umowy).

Zwolnienie lekarskie a niepełny etat

Chory pracownik opłacający składki chorobowe może skorzystać ze zwolnienia, jeśli minie tzw. okres wyczekiwania (w przypadku umowy o pracę jest to 30 dni), niezależnie od tego, czy pracuje na cały etat, czy tylko jego część. Przez pierwsze 33 lub 15 dni L4 (z puli 182 dni) pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe wypłacane przez zakład pracy. Po ich upływie wypłatą świadczenia zajmuje się ZUS – jest to już zasiłek chorobowy. Warto wspomnieć, że w 2022 weszły w życie zmiany przepisów – wszystkie okresy zwolnień sumują się, jeżeli przerwa między nimi wynosiła mniej niż 60 dni. 

Pracownik może otrzymać zwolnienie od lekarza POZ, specjalisty, stomatologa, a jeśli ma trudności z dostaniem się do przychodni, może umówić się na telekonsultację, podczas której zostanie wystawione L4 online. Zwolnienie automatycznie zostaje przesłane do ZUS, a stamtąd trafia do pracodawcy. Jedynym obowiązkiem pracownika jest poinformowanie o niedyspozycji i czasowej nieobecności.

Jak liczone jest świadczenie chorobowe przy niepełnym etacie?

Pracownik niezdolny do pracy z powodu choroby otrzyma wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% podstawy, chyba że niezdolność spowodowana została wypadkiem z lub do pracy albo ciążą (w takim przypadku jest to 100%). Zwolnienie lekarskie obejmuje także dni wolne od pracy (weekendy i święta). Wysokość wynagrodzenia chorobowego dla osób na niepełnym etacie liczy się identycznie jak dla pracowników zatrudnionych na pełny etat. Oznacza to, że pracodawca musi wyliczyć wysokość wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca oraz za dni zwolnienia.

Wynagrodzenie chorobowe dla pracownika, który przedstawił L4 online lub wystawione podczas wizyty w przychodni wylicza się biorąc pod uwagę jego średnie wynagrodzenie z 12 miesięcy poprzedzających moment wystawienia zwolnienia. Podstawa chorobowego nie może być niższa niż obowiązująca aktualnie najniższa pensja krajowa (proporcjonalnie do etatu). Podstawę wymiaru wylicza się odejmując od kwoty wynagrodzenia wartość wynagrodzenia pomniejszonego o 13,71% (np.: 1400 zł – 13.71% z 1400 zł). Uzyskaną stawkę należy pomnożyć przez 30 dni, pomnożyć przez 80% (wysokość świadczenia chorobowego) i pomnożyć przez liczbę dni zwolnienia. Otrzymana kwota to wysokość wynagrodzenia za każdy dzień L4.

Wiesz już, jaka jest zależność między zwolnieniem lekarskim, a niepełnym etatem. Jeśli pracownik spełnia warunki do otrzymania pewnego zwolnienia lekarskiego, które jest płatne, nie ma znaczenia, na jaką część etatu jest zatrudniony. Świadczenie zostanie wyliczone proporcjonalnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *