[product_page id="119"]

Zwolnienie lekarskie z pominięciem weekendu – co warto wiedzieć?

zwolnienie lekarskie z pominięciem weekendu

L4 jest wystawiane przez lekarza na czas niezdolności do pracy. Przyczyną może być choroba lub uraz, ale również konieczność zaopiekowania się chorym dzieckiem. Jak wygląda zwolnienie lekarskie z pominięciem weekendu, a jak L4 obejmujące dni wolne od pracy?

O długości zwolnienia lekarskiego zawsze decyduje osoba wystawiająca, uwzględniając stan zdrowia pacjenta. Powinien być to czas wystarczający na dojście chorego do zdrowia. L4 może obejmować dni wolne od pracy (weekendy i święta) lub jedynie dni robocze. Za czas nieobecności w pracy spowodowany chorobą, pracownik otrzymuje świadczenie – wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy. Czy warto brać L4 także na soboty i niedziele? Jak opłacane jest zwolnienie lekarskie z pominięciem weekendu?

Zwolnienie lekarskie a świadczenia pracownicze

Zwolnienie wystawione przez lekarza w przychodni lub L4 online są usprawiedliwieniem nieobecności pracownika. Za czas niezdolności do wykonywania obowiązków pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe (wypłacane przez pracodawcę), a od 34 dnia zwolnienia zasiłek chorobowy (świadczeniodawcą jest ZUS). Świadczenie przysługuje jedynie osobom, które opłacają składki na ubezpieczenie chorobowe i korzystają ze L4 zgodnie z jego przeznaczeniem – niedozwolone jest podejmowanie pracy zarobkowej, a także aktywności, która może opóźnić powrót do zdrowia.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy osoba przebywająca na L4 zachowuje prawo do wynagrodzenia za każdy dzień niezdolności do pracy, łącznie z weekendami i świętami. Jeśli lekarz wypisał pewne zwolnienie lekarskie, uwzględniając weekendy (w przypadku długiego zwolnienia), pracownik otrzyma wynagrodzenie również za te dni. W przypadku L4 nieuwzględniającego dni wolnych od pracy choremu nie przysługuje za nie wynagrodzenie. 

Jak obliczana jest wysokość wynagrodzenia i zasiłku chorobowego?

Zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca ustalone zostały w rozporządzeniu z dnia 29 maja 1996 roku. Paragraf 11 wskazuje, jak należy je obliczyć, przy założeniu, że pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenia, a za część miesiąca pobiera wynagrodzenie chorobowe:

  • miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 dni;
  • uzyskaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zwolnieniu;
  • wynik należy odjąć od miesięcznej stawki wynagrodzenia.

Stosowanie tych zasad nie stwarza żadnych problemów, jeżeli L4 jest krótkie i obejmuje jedynie kilka dni. Z inną sytuacją mamy do czynienia, jeżeli pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie online nieobejmujące dni wolnych (weekendów czy świąt) i w danym miesiącu nie przepracował ani jednego dnia. W takiej sytuacji chory nie otrzyma wynagrodzenia za pracę (za tzw. czas przepracowany), a jedynie odpowiednie świadczenie chorobowe. 

Zwolnienie z pominięciem weekendu nie jest więc korzystne dla osób przebywających na dłuższym L4, ponieważ może oznaczać nieprzepracowanie ani jednego dnia. To z kolei skutkuje brakiem prawa do wypłaty wynagrodzenia za czas przepracowany, a jedynie uzyskaniem świadczenia chorobowego w wysokości 80% średniego wynagrodzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *