[product_page id="119"]

Na ile dni opłaca się brać zwolnienie lekarskie?

Na ile dni opłaca się brać zwolnienie lekarskie

Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę czy umowę zlecenie ma prawo do zwolnienia lekarskiego, o ile płaci składki na ubezpieczenie chorobowe. Zaświadczenie to wystawia uprawniony przez ZUS lekarz lub asystent medyczny w chwili, gdy zdiagnozuje u pacjenta dolegliwość przyczyniającą się do pogorszenia stanu zdrowia (a więc nie tylko przeziębienie, ale też np. uraz, depresję czy ciążę), która utrudnia bądź uniemożliwia swobodne wykonywanie obowiązków zawodowych.

Na ile dni opłaca się brać zwolnienie lekarskie w konkretnych sytuacjach? Jak przedstawia się sprawa długości okresu zasiłkowego oraz wysokości przyznawanych świadczeń?

Dla każdego pracownika „opłacalność” jest kwestią względną, zależną od indywidualnego postrzegania. Dlatego na pytanie, na ile dni opłaca się brać zwolnienie lekarskie, pracownicy będą zwracać uwagę na przykład na wysokość zasiłków wypłacanych podczas tymczasowej niezdolności do wykonywania obowiązków zawodowych, a inni zważać będą na ograniczoną ilość dni, jakie można spędzić na zwolnieniu lekarskim.

Jak długo można przebywać na L4? Na ile dni opłaca się brać zwolnienie lekarskie?

Kwestia opłacalności może leżeć w limicie dni, jakie na zwolnieniu lekarskim można w ogóle spędzić. Przepisy głoszą, że w ciągu roku pracownik może skorzystać ze 182 dni zwolnienia chorobowego w ciągu roku. Podczas tego czasu przyznawany jest zasiłek chorobowy, dlatego nazywa się go okresem zasiłkowym. Od bieżącego roku istnieje reguła, że nowy okres zasiłkowy może rozpocząć się tylko jeżeli między jednym a drugim zwolnieniem lekarskim minęło 60 dni. Dni, które obejmuje okres zasiłkowy są sumowane, nawet jeśli zwolnienia lekarskie wystawiono na inne dolegliwości.

Na ile dni opłaca się brać zwolnienie lekarskie? Można odpowiedzieć, że na tyle, aby jak najlepiej wykorzystać przysługujący pracownikowi limit okresu zasiłkowego, aby pacjent mógł z niego skorzystać w chwilach, gdy naprawdę będzie potrzebował przerwy od pracy.

W tej sytuacji istnieją wyjątki. Niektórzy pracownicy mają prawo do dłuższego okresu zasiłkowego, trwającego 270 dni, czyli 9 miesięcy. Dotyczy to kobiet ciężarnych oraz osób chorych na gruźlicę.

Dni na zwolnieniu lekarskim poza okresem zasiłkowym. Wynagrodzenie chorobowe oraz świadczenie rehabilitacyjne

Jednakże pracownik nie jest zdany tylko na limit dni okresu zasiłkowego. Z początku bowiem przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe. W przypadku pracowników poniżej 50 roku życia okres przyznawania tego świadczenia będzie wynosił 33 dni, natomiast osoby starsze otrzymują je przez 2 tygodnie. Dopiero po wyczerpaniu tego limitu rozpoczyna się okres zasiłkowy, podczas którego pracownikowi wypłacany jest zasiłek chorobowy.

Również po okresie zasiłkowym pracownik może liczyć na pomoc finansową. Jeżeli bowiem zdarzy się, iż pacjent wykorzysta wszystkie 182 lub 270 dni przypadające na zwolnienie lekarskie, ale nadal nie odzyskał zdrowia i nie może wrócić do wykonywania obowiązków zawodowych, ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego. Warunkiem jego uzyskania jest pewność, że dalsze leczenie i rehabilitacja pomogą pracownikowi odzyskać pełnię sił, dzięki czemu ostatecznie powróci do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne trwa 12 miesięcy.

Na ile dni opłaca się brać zwolnienie lekarskie? Wysokość przyznawanych pracownikowi świadczeń

W większości przypadków przyznawane świadczenia wynoszą 80% podstawy wymiaru, a więc średniego miesięcznego wynagrodzenia otrzymywanego przez ostatni rok. Wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy wypłacane są właśnie w takiej kwocie. Tylko niektórzy pracownicy mogą liczyć na 100% pensji, a należą do nich: kobiety ciężarne, pracownicy, którzy ulegli wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy oraz kandydaci na dawców komórek, tkanek czy narządów, poddający się z tego powodu badaniom czy zabiegom operacyjnym.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego zmienia się z czasem. Przez pierwsze 3 miesiące będzie to 90% podstawy wymiaru, zaś od 4 miesiąca – 75%. Tutaj również występują wyjątki, gdy przyznawane jest 100% pensji i należą do nich pracownicy wymienieni wcześniej.

Jak otrzymać zwolnienie lekarskie bez wychodzenia z domu? E-wizyty i teleporady!

Aby otrzymać zwolnienie lekarskie nie trzeba fatygować się do gabinetu lekarskiego. Możliwość teleporady lub wizyty online to gwarancja wygody dla pracownika, który albo nie może odnaleźć czasu na wizytę stacjonarną, albo którego stan zdrowia ogranicza poruszanie się. Zdalna forma kontaktu z lekarzem zwykle dostępna jest przez 7 dni w tygodniu, nawet całą dobę.

Dzięki możliwości wizyty online lekarz może ocenić stan pracownika na podstawie wywiadu medycznego, po którym ustali, czy pacjent potrzebuje przerwy od wykonywania obowiązków zawodowych. Możliwość uzyskania zwolnienia lekarskiego bez wychodzenia z domu to gwarancja wygody i oszczędności czasu!

Co wpływa na opłacalność zwolnienia lekarskiego?

Pracownicy mogą więc dywagować nad kwestią opłacalności zwolnienia lekarskiego, biorąc pod uwagę zarówno wysokość przyznawanych świadczeń, jak i istnienie limitu dni, podczas których można pobierać zasiłek chorobowy. Niektórym opcja udania się na zwolnienie chorobowe wyda się nieatrakcyjna z tego powodu, że nie mają wtedy prawa do 100% pensji. Innym może nie podobać się wykorzystanie ograniczonej puli 182 dni na „zwykłe” przeziębienie, podczas którego zarzekają się, że dadzą radę kontynuować pracę.

Na pytanie o to, na ile dni opłaca się brać zwolnienie lekarskie każdy pracownik odpowiedzieć musi sam, biorąc pod uwagę własne spostrzeżenia i potrzeby. Należy jednak pamiętać o tym, że długość zwolnienia lekarskiego zależy głównie od wystawiającego je lekarza. Ponadto, pracownik powinien cenić swoje zdrowie. Należy więc korzystać z każdej możliwości odpoczynku, aby niewielka dolegliwość nie przerodziła się w ciężką chorobę, mocno upośledzającą jakość wykonywanej pracy.

Zwolnienie lekarskie możesz uzyskać na naszej stronie internetowej!

Zobacz również