E-zwolnienie L4 Online

99.00 

NAWET W 5 MINUT -25% NA KOLEJNE ZAMÓWIENIE
DOSTĘPNI 24H/7 DNI BEZ REJESTRACJI

Uzyskane e-zwolnienie L4 (e-ZLA) zostanie przesłane zarówno do pracodawcy jak i do ZUS-u. Lekarz zadzwoni do Ciebie. Placówka Medyczna.

Dane pacjenta do L4

Ubezpieczenie OC dla Naszych pacjentów | Pełna Dyskrecja
Kategoria:

Jak załatwić długie zwolnienie lekarskie?

Jak załatwić długie zwolnienie lekarskie

Potoczne „L4”, czyli zwolnienie lekarskie to zaświadczenie uprawniające pracownika to skorzystania z przerwy od wykonywania obowiązków zawodowych oraz pobierania z tego tytułu świadczeń pieniężnych. Można dostać je zarówno ze względu na pogorszenie własnego stanu zdrowia, jak i po to, by zaopiekować się chorym członkiem rodziny, np. dzieckiem czy rodzicem w podeszłym wieku. W kwestii zwolnień lekarskich często pojawiają się różne pytania ze strony pracowników, którzy chcieliby jak najdokładniej poznać wszystkie szczegóły dotyczące tego przywileju.

Zwolnienia lekarskie przysługują pracownikom płacącym składki na ubezpieczenie chorobowe obowiązkowe lub dobrowolne, a więc zatrudnionych na umowie o pracę bądź umowie zleceniu. Przyczyny zwolnień chorobowych mogą być różne – od przeziębienia, poprzez ciążę, po długą rehabilitację po zabiegu operacyjnym. Bez względu na powód, każdego zwolnienia dotyczą ustalone przepisy dotyczące np. długości ich trwania. Pracowników może zastanawiać, jak załatwić długie zwolnienie lekarskie. Na to pytanie odpowiemy w dalszej części artykułu.

Jak załatwić długie zwolnienie lekarskie?

Długość zwolnienia lekarskiego jest kwestią indywidualną, zależną od wielu czynników. Decyzję o ilości dni, jakie ma objąć przerwa od wykonywania obowiązków zawodowych, podejmuje wystawiający zaświadczenie lekarz lub asystent medyczny. Robi to natomiast na podstawie oceny stanu zdrowia pacjenta. Pracownik może negocjować długość zwolnienia w zależności od tego, jak się czuje oraz w jakim okresie sądzi, że wróci do pełni sił pozwalających kontynuować pracę.

Odpowiadając więc na pytanie o to, jak załatwić długie zwolnienie lekarskie, należy wziąć pod uwagę to, że okres obowiązującego zwolnienia niekoniecznie zależy od życzenia pracownika. Jeżeli na przykład się przeziębił, a stan jego zdrowia nie uległ poważnemu pogorszeniu i pacjent będzie w stanie wyzdrowieć w tydzień, lekarz nie powinien wystawić zwolnienia lekarskiego na miesiąc.

Oczywiście wszystko zależy od decyzji osoby wystawiającej zwolnienie chorobowe, która może ponieść pewne konsekwencje, jeżeli zaświadczenie zostanie skontrolowane i potwierdzi się jego nadużycie. Zatem jak załatwić długie zwolnienie lekarskie? Takowe będzie przysługiwać pracownikowi, który naprawdę potrzebuje długiej przerwy od pracy.

Długość zwolnienia lekarskiego oraz przysługujące pracownikowi świadczenia

Przy korzystaniu ze zwolnienia lekarskiego należy mieć także na uwadze przypadający na niego limit dni. Z początku każdy pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% średniego wynagrodzenia (100% w niektórych przypadkach, np. jeśli pracownica jest w ciąży). Wynagrodzenie chorobowe przysługuje przez pierwsze 33 dni dla pracowników młodszych niż 50 lat, zaś 14 dla pracowników powyżej tego wieku. Dni przypadające na ten okres sumują się między różnymi zwolnieniami lekarskimi.

Po wykorzystaniu tego limitu rozpoczyna się okres zasiłkowy, podczas którego pracownikowi należy się zasiłek chorobowy również w wysokości 80% podstawy wymiaru (i również tutaj obowiązują wyjątki). Maksymalna liczba dni, które można przeznaczyć na ten okres to 182 w większości sytuacji, zaś w przypadku ciąży lub gruźlicy będzie to dni 270.

Pracownik starając się o długie zwolnienie lekarskie musi tego pilnować. Nowy okres zasiłkowy, który powoduje wyzerowanie tego limitu, rozpocznie się dopiero po 60 dniach od ostatniego zwolnienia lekarskiego. Dlatego też zastanawiając się nad tym, jak załatwić długie zwolnienie lekarskie, trzeba mieć na uwadze ograniczoną liczbę dni, jakie można w tym celu wykorzystać.

E-ZLA – zwolnienie w formie elektronicznej

Kiedyś pracownik po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego musiał dostarczyć dokument do miejsca pracy w przeciągu 7 dni. Nierzadko wiązało się to z utrudnieniami spowodowanymi słabym stanem zdrowia. Od 2018 roku jednak zwolnienia lekarskie funkcjonują w formie elektronicznej pod nazwą „e-ZLA”.

W ten sposób zaświadczenie o tymczasowej niezdolności do pracy trafia do systemu ZUS-u, który otrzymuje do niego dostęp. Zwolnienie widzi także pracodawca pacjenta, o ile posiada takie uprawienia. Jeżeli ich nie ma, musi poinformować o tym pracownika, a ten zobligowany jest dostarczyć wydruk dokumentu drogą tradycyjną.

Jak załatwić długie zwolnienie lekarskie? Wygodna możliwość uzyskania L4 poprzez e-konsultację lub teleporadę!

Pracownik w celu zdobycia zwolnienia lekarskiego nie musi wybierać się do placówki medycznej ani czekać na wizytę w dalekim terminie! Współcześnie bardzo popularną formą kontaktu z lekarzami są konsultacje online i teleporady. Skorzystanie z tej możliwości jest ogólnodostępne i nie powinno wymagać długiego czasu oczekiwania, za to cala procedura zwykle mieści się w około trzydziestu minutach.

Wizyta w formie zdalnej polega na przeprowadzeniu z pacjentem rzetelnego wywiadu medycznego w celu wystawienia jak najdokładniejszej diagnozy, na podstawie której lekarz uzna, czy można wystawić zwolnienie lekarskie. E-konsultacje i teleporady są nie tylko praktyczne i pozwalają zaoszczędzić czas. Jest to także wygoda i ratunek dla pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia powinni ograniczać wychodzenie z domu.

Zwolnienie wystawione poprzez zdalną formę kontaktu ma taką samą moc, jak to wystawione stacjonarne i obowiązują go równe zasady dotyczące wypłacania świadczeń oraz długości przerwy od pracy.

Zwolnienie lekarskie możesz uzyskać na naszej stronie internetowej!

Zobacz również