[product_page id="119"]

Czy zwolnienie lekarskie zwalnia z ćwiczeń wojskowych? Przepisy

czy zwolnienie lekarskie zwalnia z ćwiczeń wojskowych

Rezerwiści, którzy otrzymają kartę powołania na odbywanie ćwiczeń, mogą wnieść odwołanie. Niestawienie się w danym terminie bez uzasadnienia grozi karą ograniczenia, pozbawienia wolności lub grzywny. Czy zwolnienie lekarskie zwalnia z ćwiczeń wojskowych?

Ćwiczenia wojskowe mogą trwać jeden dzień, ale także miesiąc lub trzy. Każdy żołnierz skierowany na szkolenie otrzymuje tzw. kartę powołania, na której podany jest termin i widnieje miejsce odbywania ćwiczeń. Od decyzji można się odwołać, jednak nie należy jej ignorować. Za niestawienie się na ćwiczenia przewidziano surowe kary. Co dzieje się, jeżeli powołany zachoruje? Czy L4 zwalnia z ćwiczeń wojskowych?

Czy zwolnienie lekarskie zwalnia z ćwiczeń wojskowych?

Zwolnienie lekarskie, czyli popularne L4, wystawiane jest w przypadku stwierdzenia niezdolności do pracy. Może je wystawić każdy lekarz pracujący w przychodni (lekarz medycyny, specjalista, stomatolog) oraz w szpitalu. Dla osób, które nie mają możliwości dotrzeć do placówki, alternatywą jest uzyskanie L4 online. Takie zaświadczenie można zdobyć w trakcie telekonsultacji z lekarzem. Zwolnienie jest usprawiedliwieniem nieobecności w pracy z powodu choroby własnej lub członka rodziny, który wymaga opieki. 

Zwolnienie lekarskie jest też skuteczne w przypadku otrzymania karty powołania na ćwiczenia wojskowe. L4 zwalnia z obowiązku odbycia szkolenia. Trzeba jednak zaznaczyć, że obowiązuje ono jedynie w czasie choroby, pogorszenia się kondycji rezerwisty. Po zakończeniu leczenia musi się on stawić u komendanta w celu złożenia wyjaśnienia – konieczne jest potwierdzenie choroby, przedłożenie odpowiedniej dokumentacji. Tym samym żołnierz powinien potwierdzić swoją gotowość do przejścia ćwiczeń w innym terminie. Jeżeli szkolenie trwa nadal, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zdrowy rezerwista dołączy do pozostałych.

L4 a szkolenie rezerwistów

Każde L4, także zwolnienie lekarskie przez internet, ma taką samą moc, jest potwierdzeniem pogorszenia stanu zdrowia, co uniemożliwia wykonywanie obowiązków zawodowych, czy odbywanie szkoleń. Jest ono skuteczne jedynie w okresie wyznaczonym przez lekarza. Oznacza to, że po jego ustaniu pacjent może wrócić do pracy i zwykłej aktywności. Osoba odmawiająca późniejszego wzięcia udziału w szkoleniu wojskowym, która nie stawi się w wyznaczonym terminie, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat. Możliwe są również inne konsekwencje jak ograniczenie wolności lub grzywna.

Z ćwiczeń wojskowych zwolnieni zostają rezerwiści, którzy ze względu na stan zdrowia uznani zostali za całkowicie niezdolnych do odbywania czynnej służby wojskowej, za niezdolnych do służby w czasach pokoju, a także, jak wspomniano, uznani za czasowo niezdolnych do służby. 

Czy zwolnienie lekarskie zwalnia z ćwiczeń wojskowych? Tak, jednak nie oznacza, że rezerwista w ogóle nie będzie musiał ich odbyć. To tylko przeniesienie szkolenia w czasie. Nawet pewne zwolnienie lekarskie wiąże się jedynie z odwołaniem do momentu, gdy żołnierz wróci do zdrowia i będzie w stanie stawić się na ćwiczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *