[product_page id="119"]

Ile można być na L4?

Ile można być na L4

Zwolnienie lekarskie służy usprawiedliwieniu nieobecności pracownika wskutek pogorszenia stanu zdrowia jego lub członka jego rodziny, któremu musi zapewnić opiekę. Wystawić je może lekarz dowolnej specjalizacji bądź asystent medyczny, o ile posiada takie uprawnienia. Zwolnień lekarskich dotyczy wiele kwestii, w tym wynagrodzenia czy długości okresu, który można przeznaczyć na przerwę od pracy, czyniąc ten temat kompleksowym. W dodatku związane z tym prawa ulegają zmianom, co miało miejsce również w 2022 roku.

Każdy pracownik, któremu przysługuje możliwość skorzystania ze zwolnienia lekarskiego, powinien być w tym temacie na bieżąco. Prawo do zwolnienia i zasiłku chorobowego ma każdy pracownik płacący składki na ubezpieczenie chorobowe dobrowolne czy obowiązkowe. Natomiast ile można być na L4? Odpowiedź na to pytanie jest z pozoru jednoznaczna, choć zależy też od pewnych czynników indywidualnych.

Z początku każdemu pracownikowi przysługuje okres przyznawania wynagrodzenia chorobowego, który trwa przez 33 dni dla osób poniżej 50 roku życia albo 2 tygodnie dla pracowników powyżej tego wieku. Dni te sumują się bez znaczenia, ile z nich wykorzystano na jednym zwolnieniu lekarskim.

Po tym nadchodzi czas na okres zasiłkowy, podczas którego przyznawany jest zasiłek chorobowy. Maksymalna liczba dni, jakie można na niego przeznaczyć w ciągu roku to 182 (270 w przypadku ciąży lub gruźlicy). Na pytanie o to, ile można być na L4, można więc odpowiedzieć, że 182 lub 270 dni.

W przypadku zwolnienia lekarskiego przyznawanego na opiekę nad członkiem rodziny wypłacany jest zasiłek opiekuńczy. W przypadku dzieci do lat 14 przyznawany jest on przez 60 dni, zaś dla osób starszych przez 2 tygodnie.

Nowy okres zasiłkowy. Ile można być na L4?

W 2022 weszła zmiana w przepisach dotyczących zwolnień lekarskich głosząca, że okresy zasiłkowe naliczane są wspólnie bez względu na rodzaj dolegliwości, jakiej dotyczą. To znaczy, że jeżeli pracownik wrócił z tygodniowego zwolnienia lekarskiego z powodu przeziębienia, a po kilku dniach otrzymał zwolnienie z powodu złamania ręki, to okres zasiłkowy liczony jest nie od 0, a od wykorzystanych już 7 dni. Nowy okres zasiłkowy rozpocznie się dopiero po co najmniej 60 dniach przerwy między jednym zwolnieniem a drugim.

Natomiast po wykorzystaniu tego limitu pracownik może skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli nadal nie wrócić do pełni sił, ale prawdopodobnie nastąpi to wskutek dalszego leczenia. Jest to pewien ratunek w sytuacji, w której pracownik nie może zrobić dwumiesięcznej przerwy między zwolnieniami lekarskimi, lecz nadal potrzebuje przerwy od pracy, by odzyskać zdrowie.

E-konsultacje i teleporady. Wygoda wizyt lekarskich w formie zdalnej!

Dzięki współczesnym możliwościom technologicznym uzyskanie diagnozy pozwalającej na zdobycie zwolnienia lekarskiego nie wymaga stacjonarnej wizyty w lekarskim gabinecie. Podczas pandemii koronawirusa szczególnie popularne i efektywne okazały się zdalne formy kontaktu, w tym konsultacje online oraz przez telefon. W taki sposób możliwe jest także zdobycie lub przedłużenie recepty.

Jak wygląda taka procedura? W formie zdalnej lekarz przeprowadza z pacjentem rzetelny wywiad medyczny dotyczący stanu jego zdrowia oraz samopoczucia. Przegląda też dostępną dokumentację na temat pacjenta, szczególnie jeżeli temat dotyczy choroby przewlekłej, na którą pracownik leczy się od jakiegoś już czasu. Jeżeli na podstawie zdobytych informacji lekarz uzna, że pracownikowi należy się zwolnienie chorobowe, wystawi je. Długość takiej przerwy od pracy zależy od decyzji lekarza. Zwolnienie w razie konieczności może także zostać przedłużone.

Zdalna forma kontaktu z lekarzem jest nie tylko praktyczna, ale i komfortowa dla osób, którym doskwierające dolegliwości uniemożliwiają poruszanie się i wyjście z domu. Jest to także ratunek dla pracowników, którzy potrzebują zwolnienia lekarskiego najszybciej, jak to możliwe, a na wizytę stacjonarną czekaliby od kilku dni do nawet tygodni. E-konsultacje oraz teleporady są ogólnodostępnymi rozwiązaniami, pozwalającymi zaoszczędzić czas.

Wysokość świadczeń przyznawanych na zwolnieniu lekarskim

Jak zostało już wspomniane, przez pierwszy okres przebywania na przerwie od pracy spowodowanej pogorszeniem stanu zdrowia pracownikowi należy się wynagrodzenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę. W większości przypadków wynosi ono 80% podstawy wymiary obliczanej ze średniego wynagrodzenia miesięcznego pracownika.

Po tym nadchodzi czas na okres zasiłkowy trwający 182 bądź 270 dni. W przypadku np. ciąży czy pracownika, który uległ wypadkowi w drodze do pracy, wynosi ono 100% podstawy wymiaru. Natomiast w zdecydowanej większości przypadków, również w trakcie przebywania w szpitalu, pracownikowi należy się zasiłek w wysokości 80% średniego wynagrodzenia.

Świadczenie rehabilitacyjne, o które może wystąpić pracownik w celu dalszego leczenia, jeśli wykorzystał limit okresu zasiłkowego, lecz nadal nie może wrócić do pracy, przyznawane jest przez kolejnych 12 miesięcy. Jego wysokość zmienia się z czasem: przez pierwsze 3 miesiące będzie to 90% podstawy wymiaru, zaś potem już tylko 75%. Tutaj również niektórzy pracownicy, w tym ciężarne, otrzymają 100% tej kwoty.

Zwolnienie lekarskie możesz uzyskać na naszej stronie internetowej!

Zobacz również