E-zwolnienie L4 Online

99.00 

NAWET W 5 MINUT -25% NA KOLEJNE ZAMÓWIENIE
DOSTĘPNI 24H/7 DNI BEZ REJESTRACJI

Uzyskane e-zwolnienie L4 (e-ZLA) zostanie przesłane zarówno do pracodawcy jak i do ZUS-u. Lekarz zadzwoni do Ciebie. Placówka Medyczna.

Dane pacjenta do L4

Ubezpieczenie OC dla Naszych pacjentów | Pełna Dyskrecja
Kategoria:

Zwolnienie lekarskie po 50 roku życia 2022

Zwolnienie lekarskie po 50 roku życia 2022

Zwolnienie lekarskie po 50 roku życia 2022 jest przywilejem przysługującym starszym pracownikom. Nie różni się znacząco od standardowego zwolnienia lekarskiego, jednak warto wgłębić się w proces jego funkcjonowania. Każdy pracownik powinien mieć identyczne przywileje, niezależne od wieku, dlatego w tym przypadku wysokość świadczeń nie różni się – każdy zatrudniony otrzymuje taką samą wysokość procentową wynagrodzenia chorobowego i zasiłku. Najistotniejszy jest fakt, że następują zmiany w okresach, w trakcie których obowiązek wypłacania ma pracodawca, a w których ZUS. W dzisiejszym artykule odpowiadamy komu przysługuje takie zwolnienie, jak można je uzyskać, a także charakteryzujemy urlop pod względem czasu trwania i świadczeń.

Zwolnienie lekarskie po 50 roku życia 2022 przysługuje każdemu zatrudnionemu, który z powodu określonej sytuacji jest niezdolny do wykonywania obowiązków pracowniczych. Osoba po 50. roku życia ma takie same prawa do urlopu chorobowego jak młodsi pracownicy. Zwolnienie może zostać wygenerowane z powodu choroby, słabego samopoczucia spowodowanego konkretną dolegliwością, urazem powstałym podczas choroby oraz pobytu w szpitalu. Stan pracownika uniemożliwiający pracę musi być poparty poprzez zaświadczenie wystawione przez uprawnionego do tego lekarza. Podczas niedyspozycji do pracy, zatrudniony ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego.

Jak je uzyskać?

Zwolnienie lekarskie w każdym przypadku musi zostać wystawione przez uprawnionego do tego medyka. Niezależnie od wieku pracownika, procedura generowania L4 zawsze wygląda tak samo. Niezbędne jest skontaktowanie się lekarzem i przedstawienie mu swoich objawów. Nawiązanie kontaktu z medykiem może przyjąć różne formy – wizyty w gabinecie, konsultacji telefonicznej lub online. W zależności od możliwości jakie daje wybrany sposób, chory zostanie przebadany przez lekarza lub podda się dokładnemu wywiadowi dotyczącemu jego stanu zdrowia. Jeśli symptomy okażą się zasadne do urlopu chorobowego, wtedy medyk wygeneruje zwolnienie lekarskie. Będzie miało ono formę elektroniczną, która umożliwi samoczynne załatwienie wielu formalności. Jednym z udogodnień oferowanych przez e-zwolnienia jest przysyłanie przez system zaświadczenia wprost do pracodawcy, dzięki czemu chory pracownik nie musi samodzielnie dostarczać zwolnienia do miejsca pracy.

Jaka jest wysokość zasiłku podczas zwolnienia lekarskiego po 50 roku życia 2022?

Zwolnienie lekarskie po 50 roku życia 2022 umożliwia ubezpieczonym pracownikom pobierać przysługujące im w trakcie choroby świadczenia. Należą do nich wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy. Nie mogą być wypłacane jednocześnie, dlatego w zależności od ilości dni, podczas których pracownik będzie przebywał na zwolnieniu, należy określić czas rozliczania poszczególnych świadczeń. Mają one z góry ustalone wysokości, wyliczane w oparciu o tak zwaną podstawę wymiaru, która jest średnią wynagrodzeń, jakie pracownik otrzymał w ciągu ostatnich 12-stu miesięcy. Zarówno wynagrodzenie chorobowe, jak i zasiłek chorobowy mają wysokość 80% podstawy wymiaru. Różnią się tylko źródłem, z którego są opłacane.

Kto wypłaca świadczenia?

Przepisy prawne określają konkretne jednostki wypłacające wynagrodzenia chorobowe i zasiłki, które należą się pracownikom w trakcie przebywania na urlopie chorobowym. Wynika z nich, że w ciągu pierwszych 33 dni zwolnienia, zatrudniony pobiera wynagrodzenie wypłacane przez pracodawcę. Po przekroczeniu tego okresu, za każdy kolejny dzień przysługuje zasiłek, który z kolei jest regulowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku osób, które ukończyły 55. rok życia, okres wypłacania wynagrodzenia różni się. Jest zmniejszona do 14 dni. W tym czasie obowiązek regulowania świadczenia ciąży na pracodawcy. Po przekroczeniu dwóch tygodni niezdolności do pracy, zobowiązanie to jest przekazywane Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Jaki jest okres jego wypłacania?

Przepisy określają również maksymalny okres, podczas którego pracownik może przybywać na zwolnieniu i utrzymywać stały wpływ świadczeń. Wynika z nich, że nie może być on dłuższy niż 182 dni. W szczególnych przypadkach kiedy pracownik zachorował na gruźlicę lub jest w ciąży, okres obowiązywania zwolnienia i zasiłku wydłużony i wynosi 270 dni. Do sumy zalicza się pobieranie przez zatrudnionego wynagrodzenia chorobowego wypłacanego przez pracodawcę. Przekroczenie liczby przysługujących z tytułu zwolnienia dni może skutkować utratą zasiłku, a także być powodem do rozważenia dalszej współpracy. Ponadto, warto zdawać sobie sprawę, że podejmowanie jakiejkolwiek pracy zarobkowej w trakcie trwania urlopu chorobowego, grozi nie tylko utratą przyszłych świadczeń, ale także obowiązkiem zwrotu już otrzymanych.

Potrzebujesz L4? Otrzymasz je dzięki naszej platformie!

Zobacz również