E-zwolnienie L4 Online

99.00 

NAWET W 5 MINUT
JESTEŚMY DLA PAŃSTWA 24H/7 DNI BEZ REJESTRACJI

Uzyskane e-zwolnienie L4 (e-ZLA) zostanie przesłane zarówno do pracodawcy jak i do ZUS-u. Lekarz zadzwoni do Ciebie. Placówka Medyczna – z Nami Pewnie i Bezpiecznie.

 

Dane pacjenta do L4

Ubezpieczenie OC dla Naszych pacjentów | Pełna Dyskrecja
Kategoria:

Zwolnienie Lekarskie Papierowe 2022

Zwolnienie Lekarskie Papierowe 2022

Otrzymanie Zwolnienia Lekarskiego Papierowego w 2022 r. może budzić wątpliwości dotyczące jego prawidłowości. Ma to związek z obowiązkiem wystawiania elektronicznych zwolnień (e-ZLA), jaki został wprowadzony od 1 grudnia 2018 r. Pracownicy, którym zwolnienie zostało wystawione online nie są zobowiązani do dostarczenia go pracodawcy, tak jak było za czasów tradycyjnych zaświadczeń.  Nie jest to jednak rozwiązanie idealne. Może zdarzyć się sytuacja, w której dojdzie do awarii systemu lub braku możliwości dostępu do Internetu. W szczególnych przypadkach, takich jak ten, lekarz ma prawo wystawić zwolnienie papierowe. Nadal stanowi ono dowód potwierdzający niezdolność pracownika do wykonywania swoich obowiązków zawodowych, na podstawie którego wypłacane są świadczenia chorobowe.

Zwolnienie Lekarskie Papierowe 2022 – w jakich przypadkach możemy je otrzymać?

Zwolnienie Lekarskie Papierowe 2022 lekarz wystawia w sytuacji, kiedy nie jest możliwe wystawienie tego samego dokumentu w formie elektronicznej. Dzieje się tak w przypadku braku możliwości dostępu do Internetu, braku możliwości podpisania dokumentu podpisem elektronicznym lub kiedy lekarz odbywając wizytę domową, nie posiada przy sobie urządzenia, dzięki któremu mógłby wystawić e-ZLA.  Jeśli przyczyny uniemożliwiające wystawienie zwolnienia elektronicznego ustąpią, lekarz ma obowiązek przekazać zaświadczenie lekarskie do systemu ZUS nie później niż w terminie 3 dni roboczych. Należy podkreślić, że pacjent nie może ponosić negatywnych konsekwencji z powodu formy zwolnienia. Nie ma ona również wpływu na wysokość świadczeń chorobowych.

Jak należy się zachować w przypadku otrzymania zwolnienia lekarskiego w formie papierowej?

Wiemy już, że możliwa jest sytuacja, kiedy z pewnych przyczyn lekarz nie będzie w stanie w najbliższym czasie wprowadzić zwolnienia do systemu. Wystawia więc pracownikowi zwolnienie papierowe. Sam lekarz nie dostarcza jednak żadnej informacji do zatrudniciela pacjenta. Z tego powodu, pracodawca jest kompetentny do zobowiązania pracownika, aby ten przedłożył mu dokument stanowiący dowód jego niezdolności do pracy.  Służy to zachowaniu dobrej organizacji i porządku w systemie pracy w firmie. Na dostarczenie owego zwolnienia pracownik zazwyczaj ma 7 dni – może to zrobić w sposób zdalny, ale jeśli nic nie stoi na przeszkodzie, może to zrobić również osobiście. Pracodawca ma prawo ustalić także inny termin na przedłożenie zwolnienia.

Jakie są alternatywy dla zwolnienia lekarskiego w formie papierowej?

Zwolnienia lekarskie elektroniczne (e-ZLA) wiodą prym ze względu na obowiązek ich stosowania, który został wprowadzony w 2018 r. Od lekarza można otrzymać również wydruk e-ZLA, opatrzony jego pieczątką i podpisem. Forma elektroniczna tych zaświadczeń możliwa jest dzięki systemowi teleinformatycznemu, który ZUS bezpłatnie udostępnia. Stanowi ona duże ułatwienie dla wszystkich podmiotów – lekarza, pracodawcy i pracownika. Wystawienie L4 online jest bowiem o wiele szybsze ze względu na fakt, że nic nie musi dostarczane być osobiście – wszystko od razu wysyłane jest na skrzynki elektroniczne. Lekarz przekazuje zwolnienie na skrzynkę ZUSu, który z kolei udostępnia je pracodawcy.

Zwolnienie Lekarskie Papierowe 2022 – jakie elementy powinno zawierać?

Zwolnienie Lekarskie Papierowe 2022 powinno zawierać podpis i pieczęć lekarza oraz określone dane. Oprócz  identyfikatora, daty wystawienia oraz adresu placówki medycznej, potrzebne są dane osobowe ubezpieczonego, jego adres pobytu w czasie przebywania na L4, oznaczenie miejsca, gdzie jest ubezpieczony oraz okres, na jaki została mu stwierdzona niezdolność. Jeśli zwolnienie lekarskie wystawione jest z powodu potrzeby opieki nad chorą bliską osobą, również należy umieścić jej dane. Nie można zapomnieć o informacjach dotyczących płatnika składek oraz lekarza (w tym jego zalecenia dla pacjenta). Potrzebne są także informacje o okolicznościach, które oddziałują na prawo do zasiłku chorobowego lub jego wysokość.

Co w przypadku, gdy zwolnienie lekarskie papierowe nie zawiera wymaganych danych?

Warto wiedzieć, że wyjątkowo, po indywidualnym rozpatrzeniu sytuacji, zwolnienie lekarskie może zostać uznane za prawidłowe nawet jeśli nie zawiera wszystkich wymienionych wyżej danych. Potrzebne są wtedy jedynie informacje identyfikacyjne ubezpieczonego, dane o niezdolności do pracy lub personalia chorej osoby bliskiej, którą pracownik się opiekuje oraz dane lekarza i placówki leczniczej, razem z jego podpisem i pieczątką. Jeśli natomiast w zwolnieniu lekarskim brakuje owych danych, pracodawca lub ZUS zwraca je do pracownika, który musi zadbać o to, aby lekarz uzupełnił je o potrzebne informacje. Poza tym, ZUS do wypłacenia zasiłku, wymaga NIP pracodawcy oraz miejsce pobytu pracownika w czasie jego niezdolności do pracy.

Jesteś zwolennikiem L4 wystawianego online? Koniecznie sprawdź nasz portal, w którym uzyskasz je w kilka chwil!

Zobacz również


To również może Cię zainteresować: