[product_page id="119"]

Zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie

Zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie

Zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie to zagadnienie, które często pojawia się w wyszukiwarkach. Wiele osób pracujących w niepełnym wymiarze pracy zastanawia się czy w razie choroby mogą skorzystać z urlopu chorobowego. Warto dokładnie poznać to zagadnienie, aby móc w pełni korzystać z należnych praw i przywilejów. Okazuje się, że nie tylko osoby posiadające umowę o pracę mają prawo do zwolnień lekarskich. Umowa cywilnoprawna również to umożliwia. W przypadku umowy zlecenia pracodawca nie ma obowiązku ubezpieczenia swojego pracownika, jednak może on przystąpić do tego programu dobrowolnie. Dzięki regularnemu, comiesięcznemu odprowadzaniu składek, zostanie on zabezpieczony na przyszłość. W dzisiejszym artykule odpowiadamy czy osoba na umowie zleceniu może dostać zwolnienie lekarskie, przedstawiamy sposoby na jego uzyskanie, a także poruszamy kwestię wymiaru urlopu chorobowego i należnych w trakcie jego trwania świadczeń pieniężnych.

Czy i kiedy można uzyskać zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie?

Zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie to temat, który budzi wiele pytań i wątpliwości. Osoby podejmujące pracę w tym wymiarze zastanawiają się czy w razie choroby mogą ubiegać się o urlop chorobowy. Okazuje się, ze nie tylko pracownicy na umowie o pracę mają taki przywilej. Osoby posiadające umowę zlecenie również mogą uzyskać zwolnienie lekarskie. Zostanie ono wygenerowane jeśli pracownik stał się tymczasowo niezdolny do pracy z powodu choroby, konkretnej dolegliwości lub uporczywych objawów. Otrzyma je również osoba, która doznała urazu w wyniku wypadku w drodze do lub z pracy. Z urlopu chorobowego mogą również skorzystać chorzy wymagający hospitalizacji. Zwolnienie może zostać wystawione jedynie przez uprawnionego do tego lekarza.

Jak można uzyskać takie zwolnienie?

Osoba posiadająca umowę zlecenie uzyska urlop chorobowy w taki sam sposób jak pracownik zatrudniony na umowę o pracę. Tradycyjnym rozwiązaniem jest odwiedzenie gabinetu lekarskiego i poddanie się badaniu. Na podstawie wyników, lekarz zasugeruje najlepszą kurację oraz wystawi pożądane zaświadczenie. Zwolnienie lekarskie można również uzyskać bez potrzeby wychodzenia z domu. Rozwiązanie to będzie szczególnie przydatne osobom, które z powodu choroby nie czują się na siłach, aby odwiedzać przychodnię. Sprawdza się ono szczególnie teraz, podczas panującej pandemii, ponieważ wiele osób stara się unikać większych skupisk ludzi. Aby uzyskać zwolnienie lekarskie bez wychodzenia z domu należy odbyć konsultację telefoniczną lub online. W trakcie takiej rozmowy lekarz przeprowadzi dokładny wywiad dotyczący stanu zdrowia pacjenta, a także zaobserwowanych przez niego objawów. Popularne stają się również specjalne strony internetowe, które oferują szybkie i tanie generowanie zwolnień. Po wypełnieniu formularza i uiszczeniu opłaty, gotowe L4 zostanie wysłane do pacjenta, którego dotyczy.

Jaki wymiar będzie miało zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie?

Zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie ma jasno określony czas trwania. Pracownik może skorzystać ze 182 dni urlopu chorobowego w ciągu roku. Dłuższy wymiar zwolnienia przysługuje kobietom w ciąży oraz osobom chorym na gruźlicę. Takie osoby będą mogły skorzystać z aż 270 dni zwolnienia. Pojedyncze L4 nie ma ściśle określonego czasu trwania, ponieważ długość tego okresu jest dobierana indywidualnie w oparciu o stan zdrowia pacjenta i jego dolegliwości. Przez cały okres zwolnienia, pracownik będzie pobierał świadczenie w postaci wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku. Oba świadczenia będą miały równowartość 80% podstawy wynagrodzenia, czyli średniej wypłat otrzymanych przez pracownika w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Bardzo ważne jest, aby podlegać pod ubezpieczenie zdrowotne przez minimum 90 dni. Po tak zwanym okresie wyczekiwania pracownik będzie mógł w pełni korzystać ze zwolnienia oraz świadczeń pieniężnych.

Jakich zasad należy przestrzegać podczas urlopu chorobowego?

Urlop chorobowy wiąże się z kilkoma zasadami, które w razie złamania mogą skutkować przerwaniem zwolnienia. Przede wszystkim, podczas L4 pracownik powinien przestrzegać zaleceń lekarza. Złamanie ich lub wykorzystywanie zwolnienia do innych celów niż powrót do zdrowia, może skutkować utratą świadczeń. W trakcie urlopu chorobowego, ubezpieczony pracownik nie powinien również podejmować żadnych czynności prowadzących do zarobku. Podczas zwolnienia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub sam pracodawca może przeprowadzić kontrolę. Jeśli wykaże ona, że pracownik nie respektuje zasad łamiąc je, zasiłek zostanie mu odebrany. Co ważne, w przedstawionych sytuacjach świadczenia pieniężne nie tylko zostaną utracone, ale ubezpieczony będzie również zobowiązany do spłaty dotychczas otrzymanych rat wraz z odsetkami.

Potrzebujesz zwolnienia lekarskiego? Dzięki naszej stronie internetowej uzyskasz je w zaledwie 5 minut!

Zobacz również