E-zwolnienie L4 Online

99.00 

NAWET W 5 MINUT -25% NA KOLEJNE ZAMÓWIENIE
DOSTĘPNI 24H/7 DNI BEZ REJESTRACJI

Uzyskane e-zwolnienie L4 (e-ZLA) zostanie przesłane zarówno do pracodawcy jak i do ZUS-u. Lekarz zadzwoni do Ciebie. Placówka Medyczna.

Dane pacjenta do L4

Ubezpieczenie OC dla Naszych pacjentów | Pełna Dyskrecja
Kategoria:

Kiedy ZUS wypłaca L4

Kiedy ZUS wypłaca L4

Zwolnienia lekarskie pozwalają pracownikom na przerwę od wykonywania obowiązków zawodowych, gdy stan zdrowia utrudnia lub uniemożliwia dalszą pracę. Posiadający odpowiednie uprawnienia lekarz bądź asystent medyczny może wystawić potoczne „L4” z powodu np. choroby, urazu czy ciąży pracownika, ale także jeśli jest on zdrowy, lecz potrzebuje czasu, by zapewnić opiekę choremu członkowi rodziny, w tym swemu dziecku.

W trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim pracownikowi przysługują różne świadczenia wspomagające finansowo w tym, nierzadko trudnym, czasie. Ich wysokość i długość wypłacania są ściśle ustalone, a samo pobieranie świadczeń odbywa się na pewnych zasadach. Dzięki nim pracownicy nie tylko posiadają źródło utrzymania, lecz mogą też zakupić odpowiednie leki, o ile są potrzebne.

Pytaniem, który może rodzić się w tym temacie, jest to, kiedy ZUS wypłaca L4. Jak więc przedstawia się ta kwestia?

Kto jest odpowiedzialny za wypłacanie świadczeń z tytułu zwolnienia lekarskiego? Kiedy ZUS wypłaca L4?

Wypłacanie świadczeń należy do obowiązków i pracodawcy, i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z początku pracownikowi na zwolnieniu lekarskim należy się wynagrodzenie chorobowe ze strony pracodawcy. Przysługuje ono przez pierwsze 33 dni (dotyczy to osób poniżej 50 roku życia) lub pierwsze 2 tygodnie (dla pracowników powyżej 50 roku życia). Pieniądze powinny wpłynąć na kontro pracownika w tym samym terminie, w którym otrzymałby on zwykłe wynagrodzenie.

Po tym czasie rozpoczyna się okres zasiłkowy ograniczony czasowo. Co to oznacza? Otóż okres zasiłkowy, podczas którego przysługuje zasiłek chorobowy, nie może przekroczyć 182 dni w ciągu roku (bądź 270 dni w przypadku ciąży lub gruźlicy). Nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się po co najmniej 60 dniach przerwy między jednym zwolnieniem lekarskim a drugim. Zasiłek chorobowy wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kiedy ZUS wypłaca L4?

Zatem kiedy ZUS wypłaca L4? Zakład Ubezpieczeń Społecznych w teorii powinien wypłacić pracownikowi zasiłek chorobowy w terminie 30 dni od kiedy otrzymano informację o zwolnieniu lekarskim. W praktyce jednak okres ten może zostać przedłużony z różnych powodów, w tym kiedy ZUS uzna, że pracownika na zwolnieniu należy skontrolować pod kątem nadużywania zaświadczenia o tymczasowej niezdolności do pracy.

Jeżeli nadużycie nie zostanie udowodnione, ZUS wypłaci zasiłek chorobowy wraz z odsetkami wynoszącymi 8% w skali roku (chyba że nie przekraczałyby one 6,60 zł, wtedy bowiem odsetek się nie wypłaca).

Należy przy okazji wspomnieć, że świadczenia z tytułu zwolnienia lekarskiego przysługują pracownikowi zatrudnionemu na umowie o pracę, który płacił składki na ubezpieczenie chorobowe przez co najmniej 30 dni, natomiast w przypadku umowy zlecenie okres ten wynosi 90 dni.

Wysokość świadczeń przyznawanych podczas zwolnienia lekarskiego

Wynagrodzenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę wynosi 80% podstawy wymiaru opartej o średnie miesięczne wynagrodzenie pracownika z okresu ostatnich 12 miesięcy. Zasiłek chorobowy również wypłacany jest w kwocie 80% podstawy wymiaru. Przewidywane są wyjątki, w których pracownikom należy się 100%. Dotyczy to m.in. sytuacji ciąży lub kiedy pracownik uległ wypadkowy w drodze do pracy lub wracając z pracy.

Jeżeli pracownik wykorzystał limit 182 lub 270 dni okresu zasiłkowego, lecz jego stan zdrowia wciąż uniemożliwia mu kontynuację wykonywania obowiązków zawodowych, może otrzymać świadczenie rehabilitacyjne. Przyznawane jest ono w sytuacji, w której dalsze leczenie i rehabilitacja mają poskutkować wyzdrowieniem pracownika i ostatecznie powrotem do pracy.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego wynosi 90% podstawy wymiaru przez pierwsze 3 miesiące, a między 4 i 12 miesiącem będzie to 75%. Również tutaj przewidywane są wyjątki, w których pracownikowi należeć się będzie 100% pensji.

E-ZLA, czyli elektroniczne zwolnienia lekarskie. Wygoda dla pracownika i pracodawcy

Od 2018 roku obowiązuje elektroniczna forma zwolnień lekarskich. E-ZLA – zwolnienia elektroniczne – służą wygodzie zarówno pracownika, jak i ZUS-u czy pracodawcy. Takie zaświadczenie trafia do systemu, gdzie dostęp do niego otrzymuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz pracodawca czy też zleceniodawca, o ile są do tego uprawnieni.

Dzięki temu rozwiązaniu pracownik nie musi dostarczać zaświadczenia do miejsca pracy, a więc może szybciej udać się na odpoczynek ku regeneracji sił. E-ZLA pozwalają też sprawować większą kontrolę nad zwolnieniami, zapobiegając potencjalnym nadużyciom związanym z zaświadczeniem o tymczasowej niezdolności do pracy.

Jak uzyskać zwolnienie lekarskie w formie zdalnej?

Pracownik może otrzymać zwolnienie chorobowe bez wychodzenia z domu. Wystarczy skontaktować się z lekarzem w formie teleporady bądź e-wizyty przez internet. Pracownik medyczny przeprowadzi z pacjentem wywiad dotyczący stanu jego zdrowia i na tej podstawie oceni, czy należy wystawić zwolnienie lekarskie.

Jest to forma wyjątkowo wygodna, a ponadto nie zabiera dużo czasu. Na e-wizytę zwykle nie czeka się długo, a cała procedura powinna zmieścić się w trzydziestu minutach. Zdalne formy kontakty dostępne są często przez 7 dni w tygodniu, nawet przez całą dobę.

Zwolnienie lekarskie możesz uzyskać na naszej stronie internetowej!

Zobacz również