E-zwolnienie L4 Online

99.00 

NAWET W 5 MINUT -25% NA KOLEJNE ZAMÓWIENIE
DOSTĘPNI 24H/7 DNI BEZ REJESTRACJI

Uzyskane e-zwolnienie L4 (e-ZLA) zostanie przesłane zarówno do pracodawcy jak i do ZUS-u. Lekarz zadzwoni do Ciebie. Placówka Medyczna.

Dane pacjenta do L4

Ubezpieczenie OC dla Naszych pacjentów | Pełna Dyskrecja
Kategoria:

L4 online Olsztyn

L4 online Olsztyn

Każdy może potrzebować wizyty lekarskiej z różnych powodów. Nierzadko bywa, że choroba czy ogólny stan zdrowia pacjenta znacznie utrudnia mu funkcjonowanie, a poruszanie się sprawia mu dyskomfort. Nie należy też zapominać o zarazkach, jakie siłą rzeczy wypełniają poczekalnie do gabinetu lekarskiego.

W takich i innych sytuacjach zbawieniem może okazać się możliwość odbycia wizyty lekarskiej bez wychodzenia z domu. Czy to możliwe? Jak najbardziej! Dzięki e-konsultacjom można np. zwolnienie lekarskie. Jak zyskać L4 online Olsztyn? O tym przeczytacie Państwo poniżej!

E-ZLA – zwolnienia lekarskie w formie elektronicznej. L4 online Olsztyn.

Czym jest L4 online Olsztyn? To zwolnienie lekarskie, które mieszkańcy Olsztyna mogą uzyskać przez internet. Od 2018 roku zwolnienia lekarskie występują w formie elektronicznej, ku wygodzie nie tylko pracodawców.

Dzięki e-ZLA zaświadczenia o tymczasowej niezdolności do wykonywania obowiązków zawodowych trafiają na Platformę Usług Elektronicznych, gdzie dostęp do niego uzyskują Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz uprawnieni do tego pracodawcy. Usprawnia to możliwość kontroli nad zwolnieniem lekarskim, w tym nad długością jego trwania, dzięki czemu prostsze staje się monitorowanie ewentualnych nadużyć.

W przypadku L4 online Olsztyn pracownik musi jedynie poinformować pracodawcę o tym, że idzie na zwolnienie lekarskie oraz kiedy powinno się ono zakończyć. Dzięki elektronicznej formie zaświadczenia nie musi natomiast dostarczać go bezpośrednio do miejsca pracy, co stanowi ogromną wygodę.

Wciąż mogą zdarzyć się sytuacje, w których pracownik będzie jednak zmuszony dostarczyć druk zwolnienia, lecz tylko wtedy, gdy pracodawca nie ma dostępu do Platformy Usług Elektronicznych. O tym fakcie powinien poinformować pracodawcę ze znacznym wyprzedzeniem.

E-wizyty lekarskie – co można dzięki nim uzyskać? E-recepty i e-zwolnienia.

L4 online Olsztyn nie jest jedyną korzyścią, jaka wynika z korzystania z e-wizyt lekarskich. Rozwiązanie to służy do załatwiania innych ważnych spraw, na przykład uzyskania e-recepty na leki. Podczas e-wizyty możliwe jest również przeprowadzenie prawdziwej wizyty lekarskiej na odległość, wliczając w to wywiad medyczny i diagnozę. Jako że podczas procedury takiej niemożliwe jest bezpośrednie badanie fizyczne, lekarze opierają ocenę o informacje przekazywane przez pacjenta czy też o jego dokumentację medyczną.

E-wizyty zyskały na zainteresowaniu szczególnie podczas pandemii koronawirusa, gdy poruszanie się w miejscu publicznym starano się ograniczać do absolutnego minimum. To sprawiało, że pacjenci odczuwający objawy wskazujące na zakażenie wirusem COVID-19 nie mogli ryzykować wyjściem z domu – odbywali więc wizyty z lekarzem online. E-wizyty są procedurami jak najbardziej legalnymi i cieszącymi się dużą popularnością!

Wszystko, co warto wiedzieć o usługach medycznych online!

Umówienie się na wizytę lekarską wymaga wypełnienia formularza internetowego, gdzie umieszcza się między innymi dane osobowe, preferowaną formę kontaktu i wybiera specjalistę, do jakiego pacjent stara się dostać. Cena usługi zależy od oferty podmiotu oferującego dane usługi. Istotne jest także to, czy wizyta może zostać pokryta przez NFZ. Termin e-konsultacji może zostać ustalony już nawet na ten sam dzień, o czym pacjent zostanie niezwłocznie poinformowany.

Uzyskanie e-recepty jest prędkie i wygodne. Aby to uczynić, również należy wypełnić dostępny w internecie formularz. Jeśli pacjentowi przepisane jest przyjmowanie jakichś środków medycznych na stałe, bezproblemowo dostanie e-receptę. Jeżeli zatem recepta straciła ważność czy skończyły się leki, pacjent nie musi tracić czasu na spotkanie w gabinecie lekarskim. E-recepta z kodem przychodzi na telefon komórkowy czy w wiadomości mailowej nawet w przeciągu 5 minut!

Jak przygotować się na wizytę lekarską online?

W celu usprawnienia całej procedury wizyty lekarskiej online pacjent powinien się do niej przygotować. Nie ma jednak czym się martwić! Przygotowanie obejmuje raptem zebranie wszystkich występujących u pacjenta objawów tak, by móc je bez zastanowienia wymienić podczas wizyty. Należy także pamiętać, kiedy się one zaczęły, w jakich sytuacjach występują, jak bardzo są uciążliwe i tak dalej. Pozwoli to znacznie upłynnić cały proces e-wizyty i skróci jej czas do minimum, również ku wygodzie pacjenta.

Należy także zadbać o takie zarezerwowanie sobie czasu na e-wizytę, by w jej trakcie przebywać w miejscu wygodnym i pozbawionym hałasów, gdzie można liczyć na prywatność. Pacjent powinien móc się zrelaksować, aby spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze. Nie należy łączyć się z lekarzem, przebywając np. w kawiarni, w towarzystwie osób trzecich. Ponadto, dobrze jest zadbać o poprawne łącze, by spotkanie przebiegało bez zakłóceń.

Oszczędność czasu i wygoda. W jakich sytuacjach warto skorzystać z wizyty lekarskiej online?

Jak zostało już wspomniane, e-wizyty lekarskie stały się szczególnie popularne w czasach pandemii koronawirusa. Wówczas pacjenci mogli uzyskać profesjonalną diagnozę i zwolnienie lekarskie bez wychodzenia z domu. Nie tylko pozwalało im to zaoszczędzić siły, gdy objawy choroby znacznie obniżały samopoczucie i funkcjonalność, ale i przyczyniało się do zmniejszenia szans na rozprzestrzenienie choroby.

E-wizyty są zatem znakomitym rozwiązaniem w przypadku chorób zakaźnych czy kiedy stan zdrowia pacjenta znacznie utrudnia bądź nawet uniemożliwia mu wychodzenia z łóżka. Nie wymaga organizacji transportu, by dostać się do placówki medycznej. Oczekiwanie na wizytę lekarską może odbywać się w domu, a sama procedura zamyka się zwykle w kilkudziesięciu minutach, co podkreśla oszczędność czasu dzięki temu rozwiązaniu. Pacjent nie traci go więc na dojazd do lekarza ani oczekiwanie w kolejce.

E-wizyty pozwalają uzyskać diagnozę, e-receptę do zrealizowania w aptece czy e-zwolnienie lekarskie na okres tak długi, by pracownik miał czas wyzdrowieć i wrócić do pełni sił. Są procedurami legalnymi i niezwykle komfortowymi. Nie bez powodu cieszą się coraz większym zainteresowaniem! Zdecydowanie warto z nich korzystać.

L4 online Olsztyn. Czego nie należy robić na zwolnieniu lekarskim?

Podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim należy przestrzegać pewnych reguł, o których trzeba pamiętać, jeśli pracownik stara się o L4 online Olsztyn. Przede wszystkim, zwolnienie lekarskie wydaje się w ramach pozwolenia pacjentowi na odpoczynek od wykonywania obowiązków zawodowych, gdy jest on niedysponowany. Bez względu na rodzaj i intensywność odczuwanych objawów, powinien on przeznaczyć ten okres na odpoczynek ku wyzdrowieniu i odzyskaniu sił, co pomoże jak najszybciej wrócić do pracy.

Na zwolnieniu lekarskim zabronione jest wyjechanie na prywatny urlop czy inne wykorzystanie zaświadczenia na cele odmienne od jego przeznaczenia. Nie można także pracować, nawet w formie zdalnej, ponieważ podczas zwolnienia lekarskiego otrzymuje się świadczenia pieniężne. Łączenie ich z pełną pensją jest zabronione.

Pracownik powinien mieć na uwadze, że pracodawca czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych mogą w każdej chwili przeprowadzić niezapowiedzianą kontrolę. Jeżeli podczas niej wyjdzie na jaw wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego w celach odmiennych od jego przeznaczenia, pracownik poniesie konsekwencje. Należy zatem bezsprzecznie stosować się do zaleceń lekarza.

Zwolnienie lekarskie możesz uzyskać na naszej stronie internetowej!

Zobacz również