E-zwolnienie L4 Online

99.00 

NAWET W 5 MINUT -25% NA KOLEJNE ZAMÓWIENIE
DOSTĘPNI 24H/7 DNI BEZ REJESTRACJI

Uzyskane e-zwolnienie L4 (e-ZLA) zostanie przesłane zarówno do pracodawcy jak i do ZUS-u. Lekarz zadzwoni do Ciebie. Placówka Medyczna.

Dane pacjenta do L4

Ubezpieczenie OC dla Naszych pacjentów | Pełna Dyskrecja
Kategoria:

L4 online NFZ

L4 online NFZ

L4 online NFZ to zagadnienie, które powinien znać każdy pracownik. Wiedza ta pozwoli mu odpowiednio respektować swoje obowiązki, a także, przede wszystkim, w pełni korzystać z należnych mu praw i przywilejów. Czasem zdarzają się momenty, kiedy stan zdrowia uniemożliwia funkcjonowanie i wykonywanie pracy. W takich sytuacjach niezbędne będzie zwolnienie lekarskie. Warto dowiedzieć się jak je uzyskać w możliwie najkrótszym czasie.  Obecnie szczególnie pożądane są rozwiązania niewymagające wyjścia z domu oraz odwiedzania przychodni. Dzięki temu ani chory pacjent, ani reszta społeczeństwa nie jest narażona na niektóre choroby. W dzisiejszym artykule przedstawiamy czy jest zwolnienie lekarskie, a także odpowiadamy jak je uzyskać i jakie przywileje będą przysługiwały ubezpieczonemu pracownikowi w czasie jego trwania.

Czym jest L4 online NFZ?

L4 online NFZ to zaświadczenie, które może wystawić tylko uprawniony lekarz. Dokument ten uprawnia pracownika do tymczasowego zrezygnowania z wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Tego typu nieobecność jest spowodowana niedyspozycją wynikającą z posiadanej choroby, uporczywej dolegliwości lub konkretnych objawów. Zwolnienie lekarskie otrzymają również osoby, które doznały urazu w drodze do lub z pracy oraz pracownicy wymagający hospitalizacji. Dawniej, zwolnienia lekarskie, przyjmowały jednie formę papierową. Od 2018 roku w Polsce wystawia się zwolnienia jedynie w formie elektronicznej. Jest to bardzo oszczędne i wygodne rozwiązanie. Dzięki automatyzacji systemu obsługującego L4, pracownik jest wyręczony z wielu formalności, które dawniej musiał wykonywać. Ponadto, czas generowania takiego zwolnienia jest znacznie krótszy.

Jak można uzyskać takie zwolnienie?

Zwolnienie lekarskie można otrzymać na kilka sposobów. Jednym z nich jest odwiedzenie gabinetu lekarskiego i poddanie się odpowiednim badaniom. Na ich podstawie lekarz oceni dolegliwość, a następnie zaleci odpowiednie leczenie i wygeneruje zwolnienie. Dużym ułatwieniem jest możliwość otrzymania L4 bez wychodzenia z domu. Jedyne co należy zrobić to wziąć udział w konsultacji telefonicznej lub online z lekarzem. W trakcie takiej rozmowy medyk nie przeprowadzi tradycyjnego badania, jednak podstawę do wystawienia zwolnienia będzie stanowić dokładny wywiad dotyczący stanu zdrowia oraz zaobserwowanych przez pacjenta objawów. Obecnie, dużą popularnością cieszą się również dedykowane strony internetowe, które oferują generowanie zwolnień w krótkim czasie i bez potrzeby wychodzenia z domu, a nawet łóżka. Po odwiedzeniu jednej z nich, chory pracownik zobaczy formularz dotyczący danych oraz stanu zdrowia, który należy wypełnić. Następnie zostanie on przekierowany do kolejnego kroku, jakim jest dokonanie płatności. Po zaksięgowaniu wpłaty, czuwający nad witryną lekarz wystawi zwolnienie i prześle je na konto pacjenta, którego dotyczy.

Jaki wymiar ma L4 online NFZ?

L4 online NFZ ma jasno określoną długość trwania. Każdy ubezpieczony pracownik ma możliwość skorzystania z 182 dni zwolnienia lekarskiego w ciągu całego roku. Od tej reguły istnieją wyjątki. Są nimi kobiety, które zachorowały w trakcie trwania ciąży oraz osoby chore na gruźlicę. Tacy pracownicy mogą skorzystać z wydłużonego okresu zwolnień, który wynosi łącznie 270 dni. Czas trwania pojedynczego zwolnienia lekarskiego nie jest jasno określony. Każdy przypadek jest traktowany indywidualnie, a na długość zwolnienia wpływa przede wszystkim stan zdrowia konkretnego pacjenta oraz stopień nasilenia jego objawów. Lekarze mają uprawnienia do wystawiania zwolnień wstecznych. Data takiego zaświadczenia może różnić się o maksymalnie 3 dni. Jedynym specjalistą, który może generować zwolnienia wsteczne na dłuższe okresy jest lekarz psychiatra.

Czy podczas trwania urlopu chorobowego pacjent otrzyma świadczenia?

Podczas trwania każdego zwolnienia lekarskiego, ubezpieczony pracownik będzie pobierał świadczenia pieniężne w postaci wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku. Jedynym wymogiem jest opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego. Program umożliwiający pobieranie świadczeń zostanie uruchomiony po trzydziestu dniach podlegania pod ubezpieczenie. Oba świadczenia są wypłacane w wysokości 80% podstawy wynagrodzenia, które stanowi średnia pensji otrzymanych przez pracownika w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Pełny wymiar świadczeń otrzymają kobiety w ciąży oraz pracownicy, którzy doznali urazu w drodze do lub z pracy. Za pierwsze 33 dni zwolnienia lekarskiego pracownik otrzyma wynagrodzenie wypłacane przez pracodawcę. Jeśli po upływie tego okresu, chory nadal będzie przebywał na urlopie chorobowym, wtedy obowiązek wypłacania świadczeń przejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który będzie regulował je w formie zasiłku.

Potrzebujesz zwolnienia lekarskiego? Dzięki naszej stronie internetowej uzyskasz je bez wychodzenia z domu i to w zaledwie 5 minut!

Zobacz również