E-zwolnienie L4 Online

99.00 

NAWET W 5 MINUT -25% NA KOLEJNE ZAMÓWIENIE
DOSTĘPNI 24H/7 DNI BEZ REJESTRACJI

Uzyskane e-zwolnienie L4 (e-ZLA) zostanie przesłane zarówno do pracodawcy jak i do ZUS-u. Lekarz zadzwoni do Ciebie. Placówka Medyczna.

Dane pacjenta do L4

Ubezpieczenie OC dla Naszych pacjentów | Pełna Dyskrecja
Kategoria:

L4 online Gdańsk

L4 online Gdańsk

Są takie schorzenia i dolegliwości, z którymi nie da się efektywnie pracować. W związku z tym niektórzy pracownicy decydują się w tym czasie na przejście na zwolnienie lekarskie. Choroby, na które cierpią, czasem nie pozwalają im wykonywać nawet podstawowych czynności i wymagają pozostania przez wiele dni w łóżku. W takiej sytuacji wielu pracowników przechodzących na zwolnienie lekarskie chce je zdobyć jak najszybciej, tym samym omijając kolejki w przychodni. Najczęściej decydują się na L4 online Gdańsk.

By wizyta lekarska w formie zdalnej była możliwa, należy spełnić jedynie kilka warunków. Wystarczy znaleźć odpowiednią placówkę i lekarza, który spełni oczekiwania pacjenta, po czym wypełnić odpowiedni formularz i z jego pomocą ustalić konkretną datę i godzinę. Następnym krokiem jest pojawienie się w wybranym terminie na spotkaniu online. Jest ono udostępniane zwykle z pomocą linku, do którego chory dostaje dostęp za pośrednictwem poczty elektronicznej. Na wywiadzie lekarskim, jeśli doktor ma odpowiednią podstawę, takie L4 z dużym prawdopodobieństwem wystawi, a cały proces nie potrwa dłużej niż 20-30 minut. Dzięki temu pracownik może szybko przejść na zwolnienie lekarskie i na nim całkowicie wyzdrowieć.

L4 online Gdańsk — jak długo można na nim przebywać?

Zwolnienie lekarskie da się uzyskać zarówno poprzez bezpośrednią wizytę w przychodni lekarskiej, jak i zdobywając L4 online Gdańsk. Niezależnie od wybranej formy, takie zwolnienie jest pełnoprawne i w pełni legalne.

Na L4 można przebywać maksymalnie do 182 lub 270 dni (w przypadku kobiet w ciąży oraz osób chorych na gruźlicę). Czas ten stanowi tym samym pełny okres zasiłkowy, podczas którego pracownik może otrzymywać zasiłek chorobowy. Po przekroczeniu tego okresu, jeśli pracownik nadal nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków w miejscu pracy, może ubiegać się o zasiłek rehabilitacyjny.

Zwolnienie chorobowe — kto płaci za L4?

Zgodnie z polskim prawem to, kto wypłaca zasiłek chorobowy, zależy od wielkości firmy.  Jeżeli prawo do zasiłku chorobowego ma mniej niż dwudziestu ubezpieczonych, uprawnionych do jego pobierania, za jego wypłatę odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W dużych firmach, gdzie więcej niż 20 osób ma prawo do zasiłku chorobowego, za wypłacanie świadczenia odpowiada płatnik składek, czyli pracodawca.

Zwolnienie pracownika na zwolnieniu lekarskim — czy to możliwe?

Według Kodeksu pracy nie można zwolnić pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim, chyba że zaistnieją pewne wyjątkowe przypadki, które to umożliwią. Zwykle jednak obejmuje go wtedy tak zwany okres ochronny i dopiero po jego upływie pracodawca może zakończyć współpracę z pracownikiem.

Szczególnie chronione w kwestii zwolnienia na L4 są kobiety w ciąży. Nie tylko przysługuje im zwolnienie lekarskie na cały okres oczekiwania na narodziny dziecka, ale dostają także pełne wynagrodzenie obliczone na podstawie średniej zarobków uzyskanych w ostatnim roku pracy. W momencie pracy podczas ciąży przysługują im także przywileje. Nie mogą na przykład pracować ponad wyznaczone normy godzinowe czy wykonywać jej podczas nocnych zmian. Co więcej, trudno także przewidzieć, kiedy ciężarna kobieta faktycznie na takie zwolnienie lekarskie przejdzie. Bywają bowiem takie, które decydują się na to dopiero w ostatnich miesiącach ciąży, a są także te, które wykorzystują je już na samym początku. Należy jednak pamiętać, że decyzję o przepisaniu zwolnienia lekarskiego podejmuje lekarz, zatem bez konsultacji z nim taka kobieta nie może na nie przejść.

Kiedy jest to jednak możliwe zwolnienie pracownika na L4? Istnieje kilka przypadków, wśród których wyróżnić można między innymi nieobecność pracownika przez ponad 3 miesiące, jeśli nie pracuje on w firmie co najmniej pół roku. Podstawą do zwolnienia jest także wykorzystanie przez pracownika pełnego zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego pobieranego co najmniej przez kwartał. Co za tym idzie, pracodawca może go zwolnić dopiero po upływie 9 miesięcy choroby, chyba że choruje on na gruźlicę — wtedy może tego dokonać dopiero po roku.

Bez zachowania okresu wypowiedzenia można zwolnić także pracownika w sposób dyscyplinarny, lecz może to nastąpić dopiero w przypadku dużych naruszeń z jego strony. Jeśli bowiem pracownik złamie prawo bądź regulamin, który działa wewnątrz firmy i tym samym będzie starał się uciec przed odpowiedzialnością, przechodząc na zwolnienie lekarskie bądź wykorzysta w sposób niezgodny z celem, takie działania mogą stać się podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego.

Czy można skrócić zwolnienie lekarskie?

Jakakolwiek praca zarobkowa lub lekceważenie zaleceń lekarskich podczas pobytu na L4 są zabronione i mogą być podstawą do utraty zasiłku chorobowego ze strony ZUS-u oraz dyscyplinarnego rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem. Co zatem, jeśli chory czuje się na tyle dobrze, by wrócić do wykonywania obowiązków zawodowych przed upływem terminu końca zwolnienia lekarskiego? Możliwe jest skrócenie L4, ale tylko za zgodą lekarza, który po rozpatrzeniu prośby pracownika może podjąć decyzję o jego skróceniu i wydaniu stosownego zaświadczenia o zdolności do pracy. W takim przypadku pracodawca musi odpowiednio wypłacić wynagrodzenie za dni, które zatrudniony przepracuje po powrocie. Z kolei zasiłek chorobowy będzie w takiej sytuacji wypłacony tylko za dni, w których faktycznie był na zwolnieniu chorobowym.

Wyklucza się zatem skrócenie zwolnienia lekarskiego w sytuacji, gdy decyzja o powrocie do pracy nie została uzgodniona z lekarzem, a sam lekarz nie wydał stosownego oświadczenia o możliwości powrotu do pracy.

Dodatkowo, jeśli okres pobytu na L4 przekracza 30 dni, pracownik musi przed powrotem do pracy skonsultować się z lekarzem medycyny pracy i poddać się kontrolnym badaniom lekarskim. Konieczne jest sprawdzenie, czy nadal może wypełniać swoje obowiązki na obecnym stanowisku, czy nie. Badania te należy wykonać jak najwcześniej po powrocie ze zwolnienia lekarskiego, jeszcze przed powrotem do pracy. Odbywają się one zwykle w godzinach pracy pracownika.

Czy ZUS może zmniejszyć czas przebywania pracownika na zwolnieniu chorobowym?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz pracodawca nie mają prawa, by cofnąć czy anulować L4 wydane dla pracownika. Podobnie jest z pracownikiem – jak już wiadomo z poprzedniej części artykułu, jedyną osobą uprawnioną do tego celu jest lekarz. Niezależnie czy wystawi on zwolnienie lekarskie w gabinecie, czy wypisze L4 online Gdańsk, tylko on może je skrócić bądź przedłużyć, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Pracownik musi zostać na nim do czasu, który jest wskazany w dokumencie.

Jedyną czynnością, jaką w związku ze zwolnieniem lekarskim może wykonać ZUS, jest przeprowadzenie kontroli nad przebywającym na nim pracownikiem, a w razie zauważenia nieprawidłowości — wydanie decyzji o braku prawa do zasiłku chorobowego. Musi zostać to jednak udowodnione. Jeśli dowiedzione zostanie, że dana osoba nie stosuje się do zaleceń lekarskich, ZUS może takie zwolnienie lekarskie podważyć. Pracownik ma jednak prawo do odwołania od tej decyzji.

 

Zwolnienie lekarskie możesz uzyskać na naszej stronie internetowej!

Zobacz również