E-zwolnienie L4 Online

99.00 

NAWET W 5 MINUT -25% NA KOLEJNE ZAMÓWIENIE
DOSTĘPNI 24H/7 DNI BEZ REJESTRACJI

Uzyskane e-zwolnienie L4 (e-ZLA) zostanie przesłane zarówno do pracodawcy jak i do ZUS-u. Lekarz zadzwoni do Ciebie. Placówka Medyczna.

Dane pacjenta do L4

Ubezpieczenie OC dla Naszych pacjentów | Pełna Dyskrecja
Kategoria:

L4 Ile płatne

L4 Ile płatne

Temat zwolnień lekarskich jest często podejmowany ze względu na pozornie skomplikowane przepisy i istnienie wyjątków od reguł. Z tych powodów niektórzy pracownicy nadal gubią się w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące je pytania. Jedną z wciąż niejasnych kwestii może być wysokość świadczeń i wynagrodzenia przysługująca w trakcie przebywania na przerwie od wykonywania obowiązków zawodowych. Zastanawiamy się więc w temacie L4, ile płatne jest zwolnienie lekarskie?

Odpowiedź w tej sprawie jest niejednoznaczna i zależna od niejednego czynnika, w tym od przyczyny będącej podstawą do wydania zaświadczenia o tymczasowej niezdolności do wykonywania obowiązków zawodowych. Dla wielu pracowników jest to jednak kwestia zasadnicza w podejmowaniu decyzji o ubieganie się o zwolnienie lekarskie. Oczywiście za pobyt na zwolnieniu przysługuje pomoc finansowa.

L4 – ile płatne? Wynagrodzenie chorobowe

L4 – ile płatne jest więc zwolnienie lekarskie? Zaczynając od początku, za pierwsze 33 dni przebywania na przerwie od pracy, spowodowanej zaświadczeniem o niezdolności do wykonywania obowiązków zawodowych, przysługuje wynagrodzenie chorobowe. Wyjątek stanowią pracownicy powyżej 50 roku życia, bowiem im taka pomoc przysługuje tylko przez dni 14.

Wynagrodzenie chorobowe wynosi 80% podstawy wynagrodzenia pracownika, którą w większości przypadków oblicza się na podstawie ostatnich 12 miesięcy. Należy też wspomnieć, że okresy czasowe, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe, sumują się bez względu na występujące między nimi przerwy.

Okres zasiłkowy i zasiłek chorobowy

Po tym czasie pracownikowi przysługuje świadczenie z tytułu zasiłku chorobowego, również wynoszące 80% podstawy wymiaru. Świadczenie to można pobierać przez maksymalną dni, podczas których można przebywać na zwolnieniu lekarskim w ciągu roku – limit ten wynosi 182 dni. Nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się po co najmniej 60 dniach przerwy między jednym zwolnieniem a drugim, bez względu na rodzaj dolegliwości będącej podstawą do wydania zaświadczenia.

L4 – ile płatne po wykorzystaniu 182 dni? Możliwość świadczenia rehabilitacyjnego!

Limit maksymalnych dni, jakie można wykorzystać w ciągu roku na zwolnienie lekarskie może budzić pewne obawy. Choć po wykorzystaniu 182 dni pracownik nie będzie miał już prawa do zasiłku chorobowego, może jednak liczyć na inną pomoc. Zdarzają się oczywiście sytuacje, w których leczenie pacjenta wymaga znacznie dłuższego czasu, aby pozwolić mu w pełni wrócić do zdrowia i przywrócić zdolności niezbędne do dalszego wykonywania pracy.

Jeżeli pracownik wykorzystał limit 182 dni przysługujących mu w ciągu całego roku na korzystanie ze zwolnienia lekarskiego, lecz dalsze leczenie ma doprowadzić do ostatecznej poprawy stanu zdrowia i wreszcie do powrotu do pracy, wtedy pracownik może otrzymać dalszą pomoc finansową w postaci świadczenia rehabilitacyjnego. Jego wysokość waha się wraz z upływem czasu: z początku jest to 90 % podstawy wymiaru, zaś od 4 miesiąca już tylko 75%. Świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest przez kolejne 12 miesięcy.

Wysokość wynagrodzenia i świadczeń – sytuacje wyjątkowe

Zarówno w kwestii wysokości świadczeń, jak i limitu dni do wykorzystania na zwolnienie lekarskie istnieją pewne wyjątki. Po pierwsze, prawdo do nie 182, a do 270 dni – co daje 9 miesięcy – na korzystanie ze zwolnienia chorobowego mają ciężarne oraz chorzy na gruźlicę.

Po drugie, niektórzy pracownicy mogą liczyć na 100% odpłatność wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego. Są to ponownie kobiety ciężarne, ale także pracownicy, którzy ulegli wypadkowi w drodze do pracy lub z niej wracając, czy osoby poddające się badaniom i zabiegom związanym z kandydowaniem na dawcę komórek lub narządów. Wówczas osoby te otrzymają wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Kobiety w ciąży oraz pracownicy, którzy ulegli wypadkowi w drodze do pracy lub z niej, mogą także liczyć na świadczenie rehabilitacyjne w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie i możliwość konsultacji online – wygoda dla pracownika!

Od 2018 roku zwolnienia chorobowe wystawiane są w formie elektronicznej, gdzie funkcjonują pod nazwą „e-ZLA”. Odpowiednio zaklasyfikowane trafiają do systemu dzięki lekarzowi, który je wystawia, a tam dostęp do niego otrzymuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tam też może zobaczyć ja pracodawca osoby przebywającej na zwolnieniu, o ile tylko spełnił odpowiednie warunki (np. posiada profil płatnika na Platformie Usług Elektronicznych).

Jeżeli pracodawca nie ma dostępu do zwolnień elektronicznych, musi poinformować o tym pracownika, który będzie zobligowany zanieść mu wydruk zwolnienia lekarskiego jak to miało miejsce jeszcze przed zmianą z 2018 roku. Niemniej e-ZLA przynoszą ogromną wygodę pracownikowi, jak i Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, który dzięki elektronicznej formie zwolnienia z większą łatwością kontroluje przebywanie pracowników na przerwie od pracy.

Inną nowoczesną możliwością są teleporady i e-konsultacje, dzięki którym pracownik może skontaktować się z odpowiednim specjalistą bez wychodzenia z domu. Jest to szczególnie komfortowe w sytuacjach, w których stan zdrowia pacjenta utrudnia poruszanie się lub gdy umówienie na wizytę stacjonarną wiązałoby się z bardzo długim czasem oczekiwania.

Dzięki teleporadom i konsultacjom online lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie, w pełni uprawniające pracownika do tymczasowej przerwy od wykonywania obowiązków zawodowych.

Zwolnienie lekarskie możesz uzyskać na naszej stronie internetowej!

Zobacz również