E-zwolnienie L4 Online

99.00 

NAWET W 5 MINUT -25% NA KOLEJNE ZAMÓWIENIE
DOSTĘPNI 24H/7 DNI BEZ REJESTRACJI

Uzyskane e-zwolnienie L4 (e-ZLA) zostanie przesłane zarówno do pracodawcy jak i do ZUS-u. Lekarz zadzwoni do Ciebie. Placówka Medyczna.

Dane pacjenta do L4

Ubezpieczenie OC dla Naszych pacjentów | Pełna Dyskrecja
Kategoria:

L4 Covid-19

L4 Covid-19

Epidemia koronawirusa przyniosła ze sobą wiele zmian, które swoim zasięgiem objęły prawie każdy obszar życia. Pracownicy i pracodawcy również ich wielokrotnie doświadczyli. Jakie zasady dotyczące zakażenia koronawirusem nadal obowiązują? Czy musisz udać się na kwarantannę, jeżeli jesteś chory? Jakie świadczenia Ci przysługują? L4 Covid – przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej. 

Covid – L4, kwarantanna, izolacja?

Jeszcze do niedawna przy potwierdzonym zakażeniu koronawirusem chory musiał udać się na przymusową izolację nakładaną obligatoryjnie przez służby sanitarne, a członkowie jego rodziny, z którymi mieszka, poddawani zostawali kwarantannie. Od 28 marca 2022r. sytuacja ta uległa znaczącej zmianie. Obecnie przy zakażeniu SARS-Cov-2 przepisy dotyczące obowiązkowej kwarantanny i izolacji przestały obowiązywać. Jeżeli będzie istniało podejrzenie o zakażeniu, a test okaże się pozytywny, nie zostanie nałożona na Ciebie obowiązkowa izolacja. Owszem, jest ona zalecana, jednak nie obligatoryjna. To znaczy, że jedynie od Ciebie będzie zależało to, czy w trosce o osoby, z którymi masz styczność na co dzień, postanowisz pozostać w domu i nie narażać nikogo na zakażenie, podobnie jak w przypadku innych chorób zakaźnych. Nikt jednak nie będzie mógł wymagać od Ciebie samoizolacji i kontrolować, czy faktycznie pozostajesz w swoim miejscu zamieszkania. 

Po otrzymaniu pozytywnego testu w kierunku koronawirusa, lekarz będzie mógł wystawić Ci zwolnienie lekarskie. Jeśli jesteś osobą pracującą, na jego podstawie będziesz mógł ubiegać się o odpowiednie świadczenie z tego tytułu – wynagrodzenie chorobowe. L4 Covid wystawiane jest minimum na 7 dni, jednak jego długość uzależniona jest od następujących czynników:

 • Ogólnego stanu zdrowia osoby zakażonej,
 • Występowania czynników, które mogą przyczynić się do ciężkiego przebiegu choroby, jak np. brak szczepienia, choroby współistniejące czy wiek pacjenta,
 • Wysokiego ryzyka wystąpienia powikłań po zakażeniu Covid-19. 

Testy na Covid-19: co, jak i gdzie? 

Wraz z zasadami dotyczącymi kwarantanny i izolacji, zmianie uległy dotychczasowe ustalenia związane z testami na SARS-Cov-2. Co się zmieniło?

 • Obecnie na test PCR w kierunku koronawirusa może skierować Cię tylko lekarz. Nie możesz już samodzielnie wypełnić i wysłać zgłoszenia online ani poprzez rozmowę z konsultantem Domowej Opieki Medycznej. 
 • Testy PCR stosowane są jedynie w przypadku występowania objawów wyraźnie wskazujących na możliwość zakażenia Covid-19. Może zdarzyć się, że lekarz skieruje Cię na taki test przed przyjęciem do szpitala, ale tylko wtedy, gdy uzna to za konieczne. W reszcie przypadków wykonywane będą szybkie testy antygenowe, które dają wynik już po kilku lub kilkunastu minutach. 
 • Placówki medyczne nie mają prawa oczekiwać od Ciebie negatywnego testu na koronawirusa – dotyczy to między innymi przyjęć do szpitala czy wyjazdów do sanatorium. 
 • Testy nadal pozostaną bezpłatne dla pacjentów. 

L4 Covid – informacje w pigułce 

 1. Kto wystawia? 

Zwolnienie lekarskie w przypadku zakażenia koronawirusem wystawi Ci lekarz rodzinny po wykonaniu odpowiedniego testu. 

 1. Na jak długo?

Lekarz powinien wystawić Ci zwolnienie aż do momentu ustąpienia objawów choroby (zalecany jest minimalny okres 7 dni). Długość Twojego zwolnienia może być też uzależniona od czynników, o których wspominaliśmy wcześniej. 

 1. Ile jest płatne?

L4 Covid płatne jest standardowo 80% wynagrodzenia pracownika. 

 1. Komu przysługuje zasiłek?

Zasiłek chorobowy może otrzymać każdy pracownik oraz zleceniobiorca (jeżeli odprowadza dobrowolne składki na ubezpieczenie zdrowotne), u którego stwierdzono zakażenie Covid-19 i który otrzymał zwolnienie lekarskie. 

 1. Co w przypadku zarażenia dziecka koronawirusem? 

Obecnie ze względu na brak konieczności odbywania kwarantanny i przymusowej izolacji w przypadku choroby dziecka możesz jedynie skorzystać z zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych. Ze wspomnianego świadczenia rodzic może skorzystać w kilku przypadkach:

 • Opieki nad dzieckiem poniżej ósmego roku życia, które może być nosicielem choroby zakaźnej lub w przypadku zamknięcia placówki, do której uczęszcza dziecko, czy też choroby jego opiekuna.
 • Opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym do osiemnastego roku życia 
 • Chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny niebędącym dzieckiem.

W roku 2022 liczba możliwych dni opieki wynosi 60 dni. 

 1. Czy na L4 Covid można pracować zdalnie? 

Obecnie ustalenia dotyczące pracy zdalnej nie zostały na stałe wpisane do kodeksu pracy. Regulują ją jedynie tymczasowa ustawa, która obowiązywała w okresie ogłoszonej epidemii. Stan ten jednak został zniesiony wraz z dniem 16. maja 2022r., stąd jej regulacje nie obowiązują. Musisz jednak pamiętać, że otrzymując zwolnienie lekarskie i pobierając z jego tytułu świadczenie chorobowe, nie możesz świadczyć pracy nawet zdalnie. Jeżeli jednak czujesz się wystarczająco dobrze, a objawy choroby nie uniemożliwiają Ci codziennego funkcjonowania i pomimo samoizolacji chcesz pracować zdalnie – ustal to ze swoim pracodawcą. W tym przypadku jednak nie możesz ubiegać się o zasiłek chorobowy. 

Zwolnienie lekarskie możesz uzyskać na naszej stronie internetowej!

Zobacz również