[product_page id="119"]

Ile dni zwolnienia może wystawić lekarz jednorazowo

Ile dni zwolnienia może wystawić lekarz jednorazowo

Ile dni zwolnienia może wystawić lekarz jednorazowo to zagadnienie bardzo często wyszukiwane w Internecie. Pracownicy szukają odpowiedzi na to pytanie, aby w przyszłości, w razie potrzeby, wiedzieć jakie prawa i przywileje przysługują im z tytułu podlegania pod ubezpieczenie zdrowotne i jak się zachować. Zagadnienia dotyczące zwolnień lekarskich są bardzo istotne. Dzięki ich znajomości, pracownik może dopominać się swoich praw, a także w pełni respektować swoje obowiązki i zasady dotyczące tego typu świadczeń. W dzisiejszym artykule przedstawiamy jak i na jaki okres można uzyskać zwolnienie lekarskie, a także odpowiadamy na ile dni wstecz można je uzyskać i co zrobić po otrzymaniu zaświadczenia.

Jak uzyskać L4 i na ile dni zwolnienia może wystawić lekarz jednorazowo?

Ile dni zwolnienia może wystawić lekarz jednorazowo to zagadnienie, które jest wyjątkowo ważne dla chorych pracowników. Okazuje się, że czas trwania urlopu chorobowego jest jasno określony w obowiązujących przepisach prawa. Z reguły każdy pracownik może skorzystać z 182 dni zwolnienia w trakcie roku. Okres ten jest wydłużony w przypadku kobiet, które zachorowały w trakcie trwania ciąży oraz dla osób chorych na gruźlicę. Wynosi on 270 dni. Jednorazowy okres na jaki może zostać wystawione zwolnienie lekarskie nie jest ściśle określony i w dużej mierze zależy od rodzaju posiadanej choroby lub dolegliwości. Na zaświadczeniu L4 lekarz zamieszcza specjalne kody, które umożliwiają identyfikację powodu niezdolności do pracy. Z reguły jednak czas trwania jednorazowego zwolnienia jest ustalany indywidualnie, w oparciu o stan zdrowia konkretnego pacjenta i stopień nasilenia objawów.

Jakie kody choroby znajdują się na zwolnieniu?

Obecnie wystawiane zwolnienia lekarskie nie posiadają rubryki zawierającej zapis nazwy choroby lub dolegliwości, która spowodowała niezdolność do wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Zamiast tego, system obsługuje symbole statystyczne choroby i kody literowe. Kod statyczny jest zgodny z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. Co ciekawe, symbol ten jest zaznaczany jedynie na oryginale zwolnienia, do którego dostęp ma Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz lekarz. Wynika z tego więc, że kopia przekazywana pracodawcy nie zawiera tego kodu, a więc nie będzie miał on informacji o konkretnym powodzie nieobecności pracownika. Oprócz symboli statystycznych na zwolnieniu znajdują się również kody literowe, które pozwalają określić wysokość wypłacanego wynagrodzenia oraz zasiłku. Dla wszystkich ubezpieczonych pracowników świadczenie przyjmuje wymiar 80% podstawy, którą stanowi średnia wypłat otrzymanych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Jeśli jednak lekarz wpisze na zwolnieniu kod B, który oznacza chorobę w trakcie ciąży, wtedy pracownica otrzyma 100% podstawy, a więc pełne wynagrodzenie.

Ile dni zwolnienia może wystawić lekarz jednorazowo w przypadku L4 wstecznego?

Ile dni zwolnienia może wystawić lekarz jednorazowo to pytanie, które również jest często zadawane przez ubezpieczonych pracowników. Może zdarzyć się tak, że choroba lub dolegliwość może być na tyle nasilona, że pracownik nie będzie w stanie skontaktować się z lekarzem w celu wystawienia zwolnienia. Zwolnienie wsteczne może okazać się przydatne również w sytuacji, gdy objawy zostały źle ocenione przez chorego i zamiast kilku dni leczenia wymagana będzie dłuższa nieobecność w pracy. Okazuje się, że istnieje możliwość generowania zwolnień z datą wsteczną, jednak nie może ona przekraczać trzech dni. Aby jednak otrzymać takie L4, należy poddać się badaniu, na podstawie którego lekarz stwierdzi, że pracownik faktycznie był niedysponowany i niezdolny do pracy we wskazanym terminie. Zwolnienie wsteczne za okres wcześniejszy niż trzy dni może wystawić jednie lekarz psychiatra, który potwierdzi, że pacjent przejawia pewne zaburzenia psychiczne tymczasowo uniemożliwiające mu pracę.

Co należy zrobić po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego?

Od 2018 roku w Polsce są generowane zwolnienia tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. Dawniej, kiedy w użyciu pozostawały tradycyjne, papierowe L4, chory pracownik miał obowiązek dostarczyć kopię otrzymanego zwolnienia do miejsca pracy. Obecnie, dzięki automatyzacji systemu, proces ten jest przeprowadzany samoczynnie, a witryna wyręcza ubezpieczonego pracownika z wielu formalności, które dawniej musiał załatwiać samodzielnie. Jest to ogromne ułatwienie oraz oszczędność czasu. Platforma Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest skonstruowana tak, aby możliwy był sprawy przepływ informacji. Po wygenerowaniu zwolnienia przez uprawnionego lekarza, zostaje ono niemal natychmiast przesłane zarówno do pracownika, którego dotyczy, jak i do jego pracodawcy. Dzięki temu chory może pozostać w domu i w pełni skoncentrować się na leczeniu. Z pewnością pozwoli to na szybszy powrót do zdrowia i pełni sił.

Nasza strona internetowa oferuje generowanie pewnych zwolnień lekarskich w zaledwie 5 minut. Kliknij i sprawdź!

Zobacz również