E-zwolnienie L4 Online

99.00 

NAWET W 5 MINUT -25% NA KOLEJNE ZAMÓWIENIE
DOSTĘPNI 24H/7 DNI BEZ REJESTRACJI

Uzyskane e-zwolnienie L4 (e-ZLA) zostanie przesłane zarówno do pracodawcy jak i do ZUS-u. Lekarz zadzwoni do Ciebie. Placówka Medyczna.

Dane pacjenta do L4

Ubezpieczenie OC dla Naszych pacjentów | Pełna Dyskrecja
Kategoria:

Czy dentysta może wystawić L4?

Czy dentysta może wystawić L4

W momencie, w którym pracownik ze względu na swe dolegliwości zmuszony jest do wzięcia L4, według przepisów prawnych może na nim przebywać nie dłużej niż przez 182 dni, chyba że niezdolność do pracy wynika z ciąży kobiety bądź spowodowana jest gruźlicą. Wtedy okres ten zwiększony zostaje do 270 dni w ciągu roku. Po przekroczeniu go pracownik może się jeszcze ubiegać o świadczenie rehabilitacyjne, ale przyznawane jest tylko pod pewnymi warunki i trwa maksymalnie 12 miesięcy.

Do L4 wliczane są wszelkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy wzięte przez pracownika. W Polsce obowiązuje bowiem ciągłość zwolnienia lekarskiego – soboty, niedziele i święta także wliczają się do tej puli. Zgodnie z nowelizacją ustawy, od stycznia 2022 roku nieważne jest to, na jaką chorobę cierpiał pracownik, bowiem wszelkie okresy jego nieobecności w pracy spowodowane przez L4 są ze sobą po prostu zliczane.

Brak ciągłości zwolnienia lekarskiego (soboty, niedziele) – w jakich okolicznościach okres ten może zostać przerwany?

Przed zmianą przepisów prawnych niemożliwe było łączenie okresów zwolnienia lekarskiego, jeśli nie spowodowane były tę samą dolegliwością. Jeśli pracownik był na L4 do piątku, a w poniedziałek przeszedł na nie ponownie w wyniku innej choroby, nie obowiązywała wtedy ciągłość zwolnienia lekarskiego — soboty, niedziele także liczyły się bowiem do tego czasu, zatem przerwa między zwolnieniami wynosiła dwa dni. Teoretycznie zatem pracownik odzyskał wtedy zdolność do pracy, niemożliwe było zatem mówienie o ciągłości jego niedyspozycyjności.

Zgodnie z nowelizacją ustawy, od stycznia 2022 taka sytuacja nie uprawnia do rozdzielenia tych dwóch okresów. Nieistotne jest bowiem to, na jakiej podstawie pacjent uzyskał L4, teraz nie ma bowiem znaczenia, na co chorujemy. Ważne jest jedynie to, ile łącznie dni w roku na nim przebywamy. Czy istnieje zatem sytuacja, w której nie sumuje się zwolnień lekarskich? Jedynym odstępstwem od tej reguły, gdy nie następuje ciągłość zwolnienia lekarskiego, jest przypadek, gdy między wziętymi przez pracownika zwolnieniami lekarskimi następuje przerwa trwająca co najmniej 60 dni. Wtedy okres ten (czyli maksymalnie 182 bądź 270 dni) naliczany jest od nowa.

Czy zwolnienie lekarskie może być rozliczane na godziny?

Zgodnie z przepisami prawnymi, pobieranie świadczeń lekarskich przysługuje na podstawie pełnych dni choroby pracownika, a nie jest rozliczane godzinowo. Przeliczanie wynagrodzenia nie może się także odbywać za godziny, w których nie pracował. Jeśli pracownik nie ma ustalonego harmonogramu pracy na określony dzień i przebywa w tym dniu na zwolnieniu lekarskim, otrzyma za niego zasiłek chorobowy lub wynagrodzenie chorobowe, ale jego godziny pracy nie zostaną skrócone. Świadczenia te wypłacane są dla pracownika także w soboty, niedziele i inne dni wolne od pracy w ciągu tygodnia. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy pracownik był na zwolnieniu lekarskim przez cały miesiąc i jego choroba objęła jego rozkładowe dni pracy. W takiej sytuacji wynagrodzenie za dni wolne od pracy, a zatem np. weekendy, nie jest takiemu pracownikowi naliczane.

Jak rozliczane jest wynagrodzenie podczas zwolnienia lekarskiego?

Wynagrodzenie chorobowe można uzyskać za każdy dzień niezdolności do pracy. Jak już wiadomo z powyższej części artykułu, jest ono naliczane, biorąc pod uwagę ciągłość zwolnienia lekarskiego (soboty, niedziele i święta także są do niego wliczane). Czas jego pobierania uzależniony jest od wieku pracownika. W przypadku tych poniżej 50 roku życia wynagrodzenie wypłacane jest przez 33 dni w ciągu roku kalendarzowego. Z kolei osoby, które przekroczyły 50 lat, uprawnione są do jego pobierania jedynie przez 2 tygodnie. Po tym czasie taki pracownik może złożyć zaświadczenie do Zakładu Ubezpieczeń społecznych o wypłacenie zasiłku chorobowego.

Jeśli zatem podczas pobierania świadczeń pieniężnych lekarz wypisujący zwolnienie lekarskie oznaczy soboty i niedziele, podczas których pracownik normalnie nie świadczy pracy, za te dni także należy mu się 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u pracodawcy zasady jego naliczania wyznaczają wyższe wynagrodzenie z tego tytułu. Nie przysługuje jednak w momencie, w którym pracownikowi nie należy się prawo do pobierania zasiłku chorobowego.

By obliczyć stawkę należną pracownikowi za przepracowanie części miesiąca, jeśli podczas pozostałej był na L4, wynagrodzenie miesięczne dzielone jest przez 30, a wpływy są pomnożone przez liczbę dni określoną w zaświadczeniu o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby. Tak naliczone wynagrodzenie jest potrącane z pełnej miesięcznej wypłaty.

Podsumowując, osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim może po 182 lub 270 dniach choroby ubiegać się o otrzymanie świadczenia rehabilitacyjnego. Ważna w przeliczaniu jest ciągłość zwolnienia lekarskiego i wszelkie zasady związane ze zsumowaniem tego okresu. Przebywając na L4, należy tego czasu pilnować.

Zwolnienie lekarskie możesz uzyskać na naszej stronie internetowej!

Zobacz również